Заради свлачищата: Изграждат контролно-измервателни системи в Лом и Оряхово

Заради свлачищата: Изграждат контролно-измервателни системи в Лом и Оряхово В 26 свлачищни района в страната се изграждат контролно-измервателни системи за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг.
Системите се изпълняват по проект №BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова, която официално представи проекта.  
Общата стойност на проекта е 2 500 924.00 лв., от които 2 125 785.40 лв. европейско финансиране и 375 138.60 лв. национално финансиране.   
20 са населените места, където ще се разположат измервателните системи в 16 общини: Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен.
Това са райони, с проявени активни или периодично активни свлачищни процеси, засягащи урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура, основни пътни артерии в страната и други. Общата засегната площ от тези процеси е над 9 хил.дка.
Целта е ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в тези райони.  
 „Проектът е от изключителна важност, тъй като започвайки да правим път, в не  малко случаи засичаме свлачище, което трябва да се укрепи, за да се продължи с пътя“, каза регионалният министър. Друг пример, който тя даде е с изграждане на водопроводи, „когато отново често пъти се натъкваме на свлачище, което трябва да се укрепи, за да продължи ВиК  - мрежата“.
По думите на министъра с изпълнението на проекта не просто ще се събере една база данни, а ще могат да се направят анализи, които да се използват за превантивни дейности и при нужда ефективна защита на населението в тези райони.
„Крайната цел е създаване на безопасни условия на обитаване, на пътуване и на експлоатация на всякаква инфраструктура“, подчерта министър Комитова.
С изпълнението на проекта ще се предотврати рискът от свлачищни процеси за над 4 000 жители в тези общини.
На събитието присъства и заместник - министър Иван Шишков, както и представители на фирмите изпълнители по договора.
11.09.2021, 12:31 часа
423 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha