Предпразнично! Ето номинираните за награда лекари от Врачанско /пълен списък/

Предпразнично! Ето номинираните за награда лекари от Врачанско /пълен списък/ На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 13.10.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване следните лекари:  
 
НАЦИОНАЛНО НИВО "НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ" 
Д-р Незабравка Петрова Хайтова, Специалност: "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия", Началник Пневмологично отделение на "СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД-Враца

РЕГИОНАЛНО НИВО 
- Д-р Валери  Иванов  Василев, Специалност: Хирургия, Старши ординатор в Отделение по обща хирургия  "КОЦ-Враца" ЕООД-Враца
- Д-р Павел Илиев Иванов, Ординатор в Отделение нуклеарна медицина, "КОЦ-Враца" ЕООД-Враца   
- Д-р Петя Иванова Кирякова, Специалност: Психиатрия Началник отделение, "ЦПЗ-ВРАЦА" ЕООД-Враца
- Д-р Чавдар Константинов Манов, Специалност: Епидемиология на инфекциозните болести, Директор на дирекция "Надзор на заразните болести", РЗИ - Враца 
- Д-р Антонио Илиев Георгиев, Специалност: Ортопедия и травматология, Управител на МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД-Враца
- Д-р Анимир Павлов Цветков, Специалност: Обща медицина ОПЛ - Враца 
- Д-р  Даниела Маринова Шаркова, Специалност: Клинична лаборатория, Управител на "МДЛ - Дилаб" ЕООД- Оряхово
- Д-р Румяна Ненкова Димова, Специалност: Акушерство и гинекология, Отделение по акушерство и гинекология МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД-Козлодуй
- Д-р Светозар Георгиев Лазаров, Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина, ОПЛ-Бяла Слатина

УС на РК на БЛС - Враца взе решение тази година да бъдат наградени и следните лечебни заведения, организации и структури за работа в условията на пандемична обстановка: 
- "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД-Враца
- "МБАЛ-Мездра" ЕООД-Мездра
- "МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД-Бяла Слатина
- МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД-Козлодуй
- РЗИ-Враца
- Дружеството на общопрактикуващите лекари във Врачанска област (ДОЛВО) 
Награждаването ще е съобразено като време с епидемичната обстановка или при провеждането на отчетното общо събрание през 2022 год. на РК на БЛС - Враца.   
 
УС на РК на БЛС - Враца     
18.10.2021, 18:24 часа
2141 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha