Кметът на Бяла Слатина посочи мерките за пожарна безопасност през есенно-зимния сезон

Кметът на Бяла Слатина посочи мерките за пожарна безопасност през есенно-зимния сезон Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков издаде заповед, в която разписва мерките за осигуряване на пожарна безопасност през предстоящия есенно-зимен отоплителен сезон. Градоначалникът нарежда: 
 
1. Всички отоплителни уреди и съоръжения да се проверят и при необходимост да се отремонтират. В експлоатация да се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.
2. В котелните помещения да не се допуска употребата на нефтопродукти и други лесно запалими и горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация на оборудването.
3. При експлоатация на оборудването да не се допуска:
- употреба на ЛЗТ и ГТ за разпалване;
- сушенето и поставянето на горими предмети и материала върху уредите на разстояние по-малко от 0.8 м;
- оставянето без контрол на включени ел. отоплителни уреди с изключение на топлоакумулиращи печки и лъчисто отопление.
4. Отоплителните и нагревателни уреди да се монтират върху негорима подложка, като на разстояние по-малко от 0.8 м около тях да няма горими предмета, облицовки и други.
5. Да се зазимят пожарните хидранти в населените места на Община Бяла Слатина.
6. Своевременно да се почистят пътищата и улиците от натрупан сняг за осигуряване придвижването на противопожарна техника при необходимост.
7. Събраните растителни и други горими отпадъци да не се опожаряват, а изнасят на определените места — сметища за органични отпадъци. Когато това е невъзможно опожаряването да става след съгласуване с РСПБЗН - Бяла Слатина и най-малко на 50 м от сгради, съоръжения, складове, горски насаждения и други, като се вземат необходимите противопожарни мерки.
23.10.2021, 15:58 часа
395 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha