Ударно ремонтират две улици в Бяла Слатина /снимки/

Ударно ремонтират две улици в Бяла Слатина /снимки/ В ход са строително-ремонтните дейности по проект „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в Бяла Слатина“, съобщиха от местната управа.
Проектното предложение е по процедура BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Общата стойност на проекта е 387 689.85 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение е 36 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.
Строително-ремонтните дейности по проекта ще обхванат следните улици:
- улица „Любен Каравелов“ – в частта от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Княз Дондуков“;
- улица „Княз Дондуков“ – в частта от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Солунска“;
Основните дейности, предвидени да се извършат по горецитираните участъци от уличната мрежа са следните:
- изграждане на нова улична настилка с плътен асфалтобетон;
- премахване на тротоара пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете;
- на места частично ще бъде изградена нова тротоарна асфалтобетонова настилка;
- отводняване на пътното платно чрез изграждането на бетонови бордюри;
- поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците. С цел осигуряване на лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено пресичане на кръстовища и пешеходни пътеки, пред всеки вход/изход на имот, както и в зоната на всяко кръстовище и пешеходна пътека ще се поставят скосени бордюри, а тротоарите ще бъдат понижени.
23.11.2021, 11:09 часа
349 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha