Монтанска фирма ще чисти снега във Вършец

Монтанска фирма ще чисти снега във Вършец Фирма „Стефстрой 2010“ ЕООД - Монтана ще се занимава със снегопочистването на община Вършец, стана ясно след проведена обществена поръчка.  
Две са обособените позиции, по които ще се извършват дейностите - "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец" и "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец".
Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на денонощието през целият зимен сезон. За целта фирмата изпълнител ще  използва високо проходими машини /камиони, трактори, специализирани машини и т.н./. Снегопочистването ще се извършва докато се осигури нормална проходимост по уличната мрежа на населените места на община Вършец при зимни условия. При извършване на услугата ще се спазват всички правила за безопасност на движение по пътищата и правилата за безопасност на труда. По договора ще бъде осигурено денонощно дежурство на хора и техника през целия есенно-зимен сезон 2021/2022 г., които да обезпечават изпълнението на дейностите. Фирмата изпълнител има задължение да събира и подава информация към община Вършец за състоянието на уличната мрежа, предмет на обособената позиция през целият зимния сезон.
По обособена позиция №2 е фирмата изпълнител следва да извършва снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец. Опесъчаването се извършва механизирано, като се спазват всички правила за безопасност на движение по пътищата. Общата прогнозна стойност за двете обособени позиции е 125 000 лева без ДДС.
В община Вършец е създаден оперативен щаб за отчетност и контрол на изпълнението на възложените дейности.
24.11.2021, 14:49 часа
749 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha