4 г. след крайния срок България свързва търговския си регистър с Европа

4 г. след крайния срок България свързва търговския си регистър с Европа Търговският регистър ще бъде свързан с европейската Система за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS) до началото на 2022 г., прогнозира Агенцията по вписванията, която днес съобщи, че започва официалната кампания по интеграционното тестване за свързване с BRIS.
Това е първият от трите финални тестови етапа, които агенцията трябва да премине, съгласно Концепцията за интеграционно тестване на Европейската комисия за свързване на Търговския регистър с BRIS. След тях Търговски регистър ще може да се свърже с платформата за автоматизиран обмен на данни между търговските регистри на държавите членки на ЕС BRIS в началото на 2022 г.
Тестването ще се проведе от 6 до 10 декември 2021 г. Този етап се изпълнява самостоятелно от всяка държава-членка, в съгласуван график с работната група по BRIS към ЕК в тестовата платформа.
Свързването с BRIS се случва, след като през юли ЕК предяви иск срещу България пред Съда на ЕС за това, че не е свързава националния си търговски регистър със системата, което нарушава Директива (ЕС 2017/1132). Крайният срок за България беше 8 юни 2017 г. След изтичането му ЕК многократно призовава страната ни да се свърже със системата.
Противното затруднява получаването на съответната информация за българските дружества за гражданите, дружествата и специалистите от ЕС. Без BRIS търговските регистри не могат да си сътрудничат при презгранични сливания, в които участват български дружества, или при процедури, свързани с презгранични клонове на български дружества.
Свързаността с BRIS улеснява достъпа на гражданите до информация за фирмите в ЕС и гарантира, че всички търговски регистри в Общността могат безопасно да обменят информация помежду си.
Проблемът бе дефиниран и в одитен доклад на Сметната палата.
27.11.2021, 16:16 часа
310 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha