Освободиха магистрат от Окръжен съд-Монтана поради пенсиониране

Освободиха магистрат от Окръжен съд-Монтана поради пенсиониране На свое заседание на 7 декември 2021 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ освободи поради навършване на възраст Людмила Драгомирова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Монтана. Съдийската колегия на ВСС взе решение да поощри Людмила Драгомирова - съдия в ОС-Монтана с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда от 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Съдия Драгомирова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ през 1981 г. и е работила като стажант в Окръжен съд-Монтана, юрисконсулт, била е съдия в Районен съд-Монтана и зам.-председател на РС-Монтана, а от 1995 г. е съдия в Окръжен съд-Монтана. В периода 2002 г.-2015 г. е заемала длъжността „Зам.-председател на ОС-Монтана“. Има над 40 години юридически стаж, от които 30 години са в съдебната система.
 
13.12.2021, 15:18 часа
1980 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha