„Водоснабдяване и канализация“ ООД-Враца изпълнява успешно сключени договори по проект по ОП „Околна среда 2014-2020“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД-Враца изпълнява успешно сключени договори по проект по ОП „Околна среда 2014-2020“ „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент, е в процес на изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“.
Изпълнението на сключените договори, в рамките на Дейност 5 „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство)“ на проекта, е на следния етап на реализация: Работните проекти на Изпълнителите по всички договори са съгласувани с компетентните органи и са одобрени. Получени са разрешения за строеж и реалното строителство е започнало. Дейностите, които са в процес на изпълнение са реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в градовете Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй, като се работи и по изграждане на навеси на пречиствателните станции във Враца и Козлодуй.
Към настоящия момент са изпълнени договорите за „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) – Довеждащ водопровод от НП 13 000 м3 до НР 6 200 м3“ и „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“.
11.01.2022, 09:20 часа
366 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha