Атомната е подала 5% повече топлинна енергия към потребителите в Козлодуй

Атомната е подала 5% повече топлинна енергия към потребителите в Козлодуй В периода 21 ноември – 20 декември 2021 г. Атомната централа е подала към клиентите си в Козлодуй 11 619 MWh топлинна енергия.
В същия период на 2020 г. към клиентите е подадена с около 5% повече топлоенергия – в размер на 12 213 мегаватчаса. Данните на Националния институт по метеорология и хидрология сочат, че средномесечната външна температура през разглеждания период на 2021 г. е почти същата спрямо предходната година – съответно 3,09 и 3,10 градуса.
Информирането на клиентите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се формират на база прогнозни данни, се извършва с цел предоставяне на възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите.
13.01.2022, 10:09 часа
222 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha