Общинският съвет в Мездра заседава присъствено за първи път през тази година /снимки/

Общинският съвет в Мездра заседава присъствено за първи път през тази година /снимки/ Общински съвет (ОбС) - Мездра прие Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. Решението беше взето на първото за тази година присъствено заседание на местния парламент, съобщиха от общината. 
Програмата е разработена от Община Мездра в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. В нея са влючени за продажба 51 общински имота - 7 в гр. Мездра и 44 в съставните села на общината: 21 в с. Моравица, 6 в с. Лютиброд, 5 в с. Царевец, 4 в с. Цаконица, 3 в с. Кален и по 1 в с. Върбешница, Дърманци, Зверино, Лик и Ослен Криводол. 
За отстъпване право на строеж са предвидени 17 броя гаражи и един магазин в кв. 101 на гр. Мездра, а за възлагане на концесия - язовирът в с. Долна Кремена. В програмата включени за отдаване под наем общински терени и земеделски земи, свободни кабинети, помещения, жилища и сгради, както и учредяване на право на ползване върху 10 поземлени имоти в землището на с. Горна Кремена. 
Очакваните приходи през тази година от разпоредителни сделки с общински имоти са в размер на 253 800 лв., от наем на земи от Общинския поземлен фонд - 214 170 лв.,  от наем на общински обекти и терени -  177 974 лв. и от наем на общински жилища - 29 072 лв. 
Програмата има отворен характер в своята реализация, който позволява нейното актуализиране през годината, в зависимост от конкретните условия и нормативна уредба. 
На сесията бяха приети четири отчета - за дейността на ОбС и неговите комисии през второто шестмесечие на миналата година, за изпълнение на актовете на ОбС през периода юли-декември 2021 г., на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра през второто полугодие на м. г. и за дейността на „Екопроект“ ООД - Враца за четвъртото тримесечие на 2021 г. 
 
28.01.2022, 15:15 часа
425 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha