Приеха бюджета на община Лом

Приеха бюджета на община Лом Близо 35 милиона лева е бюджетът на Община Лом за 2022 година, който местните парламентаристи с 24 гласа „за” и 2 „въздържал се” приеха на заседание на Общинския съвет. 
Субсидията от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности е в размер на 18 863 000 лева срещу 16 949 685 лв. през 2021 г. За образование и тази година са предвидени най-много средства, като за него са отделени 15 170 000 лева. Бюджетът за социалните дейности е в размер на  6 725 341  лв. Държавата осигурява за тази функция 4 939 564  лв. С най-голямо увеличение спрямо 2021 г. са средствата за социални дейности – 21.10%, здравеопазване – 18.6% и образование – 5.8%. 
Очакваният размер на постъпленията в общинския бюджет от данъчни и неданъчни местни приходи е в размер на 4 862 000 лв. Те са формирани без увеличение на таксата за битови отпадъци, която се запазва от миналата година, както и на другите местни данъци и такси.
21.04.2022, 14:00 часа
303 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha