Екоинспектори от Враца провериха 37 обекта, един отнесе акт

Екоинспектори от Враца провериха 37 обекта, един отнесе акт През март от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 41 проверки, като са проверени 37 обекта, извършващи дейност на територията на областта. От извършените проверки 18 са планирани с годишния план за контролна дейност и 23 са извънредни. Извършени са 7 проверки по постъпили в инспекцията жалби и сигнали.
През отчетния период с констативни протоколи са издадени 5 предписания.
Осъществен е последващ контрол по изпълнение на 6 предписания, дадени за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
За периода е съставен 1 акт за установяване на административно нарушение и са издадени 2 наказателни постановления.
Актът е съставен на физическо лице, което е било установено, че съхранява отпадъци на нерегламентирана площадка, без да притежава разрешително за дейности с отпадъци съгласно Закона за управлението на отпадъците.
25.04.2022, 14:11 часа
334 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha