Обявиха близо 150 свободни позиции в област Монтана, вижте какви работници се търсят

Обявиха близо 150 свободни позиции в област Монтана, вижте какви работници се търсят Обявиха свободните работни места в област Монтана, научи агенция BulNews.
Вакантните позиции са 144. В актуалния списък се наблюдава богато разнообразие от длъжности.
Ако си търсите нова работа и сте се спрели на някоя от позициите, повече информация можете да откриете в дирекция „Бюро по труда“ в избрания от вас град.
А ето и пълния списък с работни места в областта:

Лекари 1 Монтана
Лекари 2 Монтана
Приложни специалисти в медицината и фармацията 3 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Монтана
Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
Занаятчии 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
Машинни механици и монтьори 2 Вълчедръм
Продавачи в магазини 1 Монтана
Персонал, информиращ клиенти 1 Монтана
Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност 2 Монтана
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Берковица
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 2 Монтана
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 7 Лом
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването 2 Лом
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Берковица
Продавачи в магазини 2 Чипровци
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Лом
Работници в селското, горското и рибното стопанство 2 Георги Дамяново
Готвачи 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Работници в преработващата промишленост 1 Монтана
Продавачи на пазари и амбулантни търговци 1 Вършец
Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Монтана
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 1 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Касиери и продавачи на билети 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Работници в селското, горското и рибното стопанство 2 Берковица
Посредници в търговията и продажбите 5 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Лом
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 2 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Лом
Сервитьори и бармани 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения 2 Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика 10 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях 1 Монтана
Продавачи в магазини 1 Монтана
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 2 Вълчедръм
Готвачи 1 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Монтана
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Монтана
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика 1 Берковица
Касиери и продавачи на билети 3 Монтана
Друг обслужващ персонал 1 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Вълчедръм
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 1 Вършец
Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 10 Лом
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Берковица
Приложни специалисти в държавната администрация 1 Лом
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Монтана
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 10 Лом
Готвачи 1 Чипровци
Сервитьори и бармани 1 Монтана
Продавачи в магазини 1 Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Монтана
Продавачи в магазини 2 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 4 Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 3 Лом
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 4 Лом
Работници по производство на храни и сродни на тях 2 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях 19 Берковица
Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Продавачи в магазини 2 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 10 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Монтана
Приложни специалисти в държавната администрация 1 Лом
Монтажници 1 Монтана
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Чипровци
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 3 Монтана
Други преподаватели 3 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Вършец
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 2 Монтана
Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 3 Монтана
Други неквалифицирани работници 1 Вършец
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Вълчедръм
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти 5 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Берковица
Помощници при приготвянето на храни 1 Монтана
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването 1 Монтана
Работници в преработващата промишленост 3 Берковица
Продавачи в магазини 1 Берковица
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
Персонал, информиращ клиенти 1 Монтана
Работници в селското, горското и рибното стопанство 2 Георги Дамяново
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Вършец
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 1 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 11 Лом
Работници в селското, горското и рибното стопанство 3 Берковица
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Монтана
Персонал, водещ счетоводни сметки и документи 1 Вършец
Готвачи 1 Монтана
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването 1 Лом
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 2 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
Административни приложни специалисти  1 Монтана
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Монтана
Специалисти по естествени науки 1 Вълчедръм
Административни специалисти 1 Лом
Лекари 2 Монтана
Лекари 2 Монтана
Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана

 
14.05.2022, 09:15 часа
1265 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha