Предлагат акад. Ячко Иванов за почетен гражданин на Монтана

Предлагат акад. Ячко Иванов за почетен гражданин на Монтана Предложението академик Ячко Иванов да бъде удостоен с Почетния знак на Община Монтана по повод празника на града – Свети Дух, ще гласува на своето редовно заседание Общински съвет – Монтана. То ще се проведе на 26 май от 14 часа в Младежкия дом.
Сесията ще започне с обсъждане на Програма на Община Монтана за намаляване риска от бедствия за периода 2021 – 2025 г. Програмата предвижда мерки за повишаване на обществената осведоменост, планиране и обучение в административните структури, учебните заведения и рисковите обекти и населението за управление на обществените системи при бедствия и за усвояване на правилата за защита и самозащита при бедствия. В нея се прави анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на общината. Посочени са и начините за повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление, както и въвеждане на устойчива система за финансиране на защитата при бедствия.
Дневният ред от 20 точки предвижда също Общински съвет – Монтана да гласува и изготвянето на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Монтана в продължение на една година съгласно новата методика на Министерството на околната среда и водите. Според изискванията този анализ се актуализира на всеки 5 години.
Съветниците ще изберат и представители на общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Монтана, на „Топлофикация“ АД – Монтана и на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД.
На сесията на местния парламент ще бъдат определени представители на общината в областните комисии за изготвяне на Областна здравна карта и Областна аптечна карта. 
Общо 9 от точките, включени в дневния ред на сесията касаят управлението на общинската собственост.
23.05.2022, 09:45 часа
216 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha