Нищо ново! Видин остава най-бедният град в България

Нищо ново! Видин остава най-бедният град в България Хората, които живеят под прага на бедността в България за 2021 г., достигат 1,5 милиона души или 22,1% от населението, което означава, че всеки пети българин живее бедно. Сумата, под която човек се счита за беден в България, е 504,33 лв. средно на месец на член на домакинство. Линията на бедност се покачва с 11,8%, а относителният дял на бедното население намалява с 1,7% или 128 000 души спрямо предходната година. 
През последните 5 години прагът на бедност се е повишил с около 40%, а делът на бедните у нас се движи около 1,5-1,6 млн. души. В първата година от пандемията – 2020 г. броят на бедните нараства, но през 2021 г. достига най-ниското си ниво. Според данни на Института за пазарна икономика най-бедният град в България е Видин.

Доходи и стандарт на живот
Видин е областта с най-ниски доходи и стандарт на живот. Брутният вътрешен продукт на човек от населението нараства и през 2019 г. достига 8,7 хил. лв, но през последните 20 години разликата със средния за страната все повече расте. Средният годишен доход на лице от домакинството е 3400 лв. при 6000 лв. за страната. През 2019 г. населението във Видин, живеещо под прага на бедност, е 35%, при 22,6% за страната. А това, което живее с материални лишения е 31%, при 19,9% в страната. 

Пазар на труда
През 2020 г. икономическата активност във Видин има лек спад до 75%, при средно за страната 73,7%. Намалената заетост и увеличената безработицата през 2020 г. не са толкова големи, колкото в останалата част на страната, но остават по-неблагоприятни. Коефициентът на заетост във Видин е 55,7%, при 68,5% в страната, а на безработицата – 19,3%, при 5,2% за страната. Делът на населението на възраст 25-64 години с висше образование пада до 18% през 2020 г., при 29% в страната, но този на хората с основно и по-ниско образование продължава да се увеличава до 19%, при 17% за страната. 

Инвестиции и икономика
Броят на предприятията спрямо населението расте, но остава сред най-ниските в страната. Видин има и най-ниски стойности, почти 4 пъти по-малко от средните, при разходите за придобиване на дълготрайни материални активи – 839 лв. на човек, при 3155 лв. в страната и на произведената продукция – 7600 лв. на човек, при 28 000 лв. в страната. 

Инфраструктура
Видин е областта с най-слаби показатели и в сферата на инфраструктурата. Достъпът на домакинствата до интернет е нисък и дори намалява през 2020 г. до 44,8%, при 78,9% в страната. Видин заедно със Смолян нямат газификация. 

Местни данъци
Видин е и областта с най-нисък среден размер на местните данъци за 2021 г. Усредненото ниво на всички данъци в областта е по-ниско от средното за страната. Особено голяма е разликата при облагането на търговията на дребно - 4,46 лв. на кв. м. средно за областта, при 12,99 лв. на кв. м. в страната. Изключително ниско е и нивото на данъците върху превозните средства. Грамада е общината с най-ниски данъци, както в областта, така и в страната. 

Демография
Видин е областта с най-неблагоприятна демографска картина. Коефициентът на естествен прираст достига най-ниската си стойност през 2020 г. – 21,9‰, при – 9,5‰ в страната. Същевременно 2020 г. е първата година от 20 години, в която областта успява да привлече население. Коефициентът на механичен прираст е 2,1‰. А съотношението на населението над 65 години към това 0-14 години достига 251,2%, при 150,6% в страната.

Образование
Незадоволително е и състоянието на област Видин по отношение на образованието. През 2020 г. областта е сред тези с най-нисък коефициент на записване в 5-8 клас – 80,8%, при 86,5% в страната. А делът на повтарящите клас е два пъти по-висок от средния за страната.
16.06.2022, 08:40 часа
1506 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha