Излязоха резултатите от НВО за 7 клас по БЕЛ и математика, най-ниските са във Видин и Монтана

Излязоха резултатите от НВО за 7 клас по БЕЛ и математика, най-ниските са във Видин и Монтана Средният успех по български език и литература от националното външно оценяване е съизмерим с този през миналата година – 53,63 точки от максимум 100 през 2022 г. спрямо 53,83 през 2021 г.  Тазгодишните резултати по математика пък бележат спад за първи път от 2019 г. насам. Средният резултат е 35,32 точки при максимум 100, спрямо 37,94 точки през миналата година.Това сочат резултатите от изпитите, които МОН публикува днес. 
Сред регионите с най-висок среден брой точки и по двата предмета отново са София-град, Варна и Смолян. Най-нисък е средният резултат в Сливен, Видин и Силистра, като през тази година към тях се присъединява и Монтана.
Максималният брой от 100 точки и по двата предмета са постигнали трима ученици - толкова, колкото и през предходната учебна година. В сравнение с 2020-2021 г. обаче е намалял броят на учениците, които имат 0 точки и по двата предмета. Сега те са 33 ученици, а преди година са били 44.
Изводите от резултатите: По български език и летартура близо 70% от седмокласниците разбират това, което четат. Почти 60% от тях разчитат и внушенията на цитат от изучавана литературна творба. Около половината обаче се затрудняват да извличат информация от схематично представени данни – в таблица или диаграма, а не в свързан текст.
Седмокласниците се справят по-добре със задачите с избираем отговор, допълват от МОН. Над 80% от учениците нямат проблем с откриването на синоним на дадена дума и разпознават вида на местоимение. Повече от 70% от тях обаче не успяват да определят дадено изречение по състав.
При задачите със свободен отговор най-трудни за децата са глаголните времена и преобразуването на обособена част в подчинено изречение. Всеки четвърти ученик е получил максималния и около максималния брой точки на задачата, свързвана с поправяне на грешки в текст.
Около две трети се ориентират в изучавани творби по отношение на жанр, мотив, герои, образи. Малко над 40% не успяват да свържат герой от изучена творба със съответната му характеристика.
Преразказът на разказа „Талисманът“, заради който множеството въпроси на родители предизвика МОН да отговори как е избран текста, като цяло не е затруднил седмокласниците, сочат от ведомството. Учениците показват умения за изграждат текст, макар че невинаги предават съдържанието подробно. Все още има ученици, които се затрудняват при прилагането на правилата на книжовния език. Наблюдават се проблеми и с графичното оформяне на текста.
Изводите от резултатите: По математика вероятно една от причините за резултатите е фактът, че този випуск ученици беше обучаван най-дълго в електронна среда от разстояние – през втория срок на V клас, целия VI клас и частично в VII клас, обясняват от МОН. Според експертите му това личи ясно от по-слабия резултат при задачите, свързани с математически умения, които се очаква да се придобият в VI клас – например задачата за намиране на страна на триъгълник, като се използва Питагоровата тройка числа. 
Седмокласниците успешно се справят със задачи за пресмятане на числов рационален израз, тъждествено преобразуване на изрази, решаване на линейно уравнение. Близо две трети от учениците могат да пресмятат класическа вероятност, а повече от половината не срещат затруднения да извличат информация от текст и да моделират с израз.
Близо 40% от децата обаче са се затруднили да извлекат информация от диаграма и да намерят ъгли чрез използване на линейно уравнение. Задачите със свободен отговор, изискващи разчитане и преработка на информация от диаграма и записване в числов вид или прилагане на основни формули и теореми, свързани със свойствата и характеристиките на триъгълници са били предизвикателство за всеки двама от трима ученици. Задачите с разширен свободен отговор са затруднили по-голямата част от седмокласниците.
Седмокласниците с максимален брой точки по български език и литература са 9, а по математика – 284. Нито една точка не са успели да получат 214 ученици по български език и литература и 240 - по математика.
Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в VII клас можете да видите ТУК.
24.06.2022, 15:28 часа
1722 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha