Окръжният съд във Враца намали присъдата за убитото внуче на Тома Томов

Окръжният съд във Враца намали присъдата за убитото внуче на Тома Томов В Окръжен съд – Враца през август 2021 г. бе образувано Въззивно наказателно общ характер дело № 397/21 г., касаещо случая с убитото дете в Мездра. Със свое решение съдът потвърди присъдата на Районен съд – Мездра в частта, в която бе признат за виновен Д. Й. от Мездра и му бе наложено наказание след редукция от 6 г. „лишаване от свобода“ при „общ“ режим на изтърпяване. Подсъдимият бе признат за виновен в това, че 8 януари 2021 г. в гр. Мездра в дома си е държал четири броя огнестрелни оръжия и 28 боеприпаси за тях в нарушение на ЗОБВВПИ, вследствие на което е произведен изстрел с едно от оръжията и е последвала смъртта на малолетно дете, като деецът не е искал и не е допускал това и случаят е особено тежък. Съдът измени присъдата на Районен съд – Мездра в частта относно уважения граждански иск, като намали размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди от по 200 000 лв. на по 100 000 лв. обезщетение за всеки един от двамата граждански ищци Б. Т. и П. П., като отхвърли останалата част от предявения иск до пълните размери от по 200 000 лв. като неоснователен и недоказан. Защитата на подсъдимия поиска възобновяване на делото пред Софийския апелативен съд.
Със свое решение №110/12.04.2022г. постановено по НД №48/2022 г. по описа на Софийския апелативен съд, решение №63/15.12.2021г. постановено по ВНОХД №397/2021г. по описа на Окръжен съд – Враца е отменено в наказателно – осъдителната му част, наказателното производство по делото е възобновено в посочената част и същото е върнато на Окръжен съд – Враца за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия съдебно заседание. Апелативен съд – София е дал указания при новото разглеждане на делото да се изложат самостоятелни мотиви за това може ли да се квалифицира престъплението, като „особено тежък случай“, както и мотиви относно индивидуализацията на наказанието.
При новото разглеждане на делото, във Врачанския окръжен съд е образувано ВНОХД с номер 195/22 г., което е разгледано в състав: председател съдия Петя Вълчева и членове Анна Ангелова – Методиева (съдия - докладчик) и съдия Калин Тодоров, които не са участвали в предходното разглеждане на делото. Със свое решение по делото съдът измени присъдата, постановена  по НОХД № 276/2021г. по описа на Районен съд - Мездра, в наказателно осъдителната й част, като преквалифицира престъплението, извършено от подсъдимия Д. Й., от престъпление по чл. 338, ал.3, предл.2, вр. ал. 1 от НК, в престъпление по чл. 338, ал. 3, предл.1, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.54 НК и намали размера на наложеното му наказание "лишаване от свобода" от 6 години на 4 години "лишаване от свобода", при първоначален "общ" режим на изтърпяване. Съдът оправда подсъдимия Д. Й. по първоначално повдигнатото му обвинение,че деянието представлява особено тежък случай. В мотивите на съда е посочено, че съдебната практика трайно приема, че признакът „особено тежък случай“ е налице, когато има висока степен на обществена опасност, както на деянието, така и на дееца. В случая действията на подсъдимия Д. Й. не покриват предпоставките на посочения текст на нормата на чл. 93, т. 8 НК, тъй като с оглед на настъпилите вредни последици, не се разкрива в кумулативна обвързаност на изключително висока степен на обществена опасност, както на самото деяние, така и на дееца. В конкретиката на този казус, доказателствената съвкупност не сочи завишена лична обществена опасност на дееца Д. Й., която да е различна от обичайните за този вид престъпна деятелност. Чистото съдебно минало, липсата на противообществени прояви и наличието на трудова ангажираност са обстоятелства, които могат да характеризират подсъдимия, като личност с ниска лична обществена опасност, която следователно изключва квалификацията на престъплението като „особено тежък случай“ по смисъла на чл. 93, т. 8 НК. Именно преквалификацията на деянието, с прилагането на закон за по-леко наказуемо престъпление, е предпоставка за намаляване на наложеното наказание от 6 години на 4 години „лишаване от свобода“ при първоначален „общ режим“ на изтърпяване на наказанието, определени по реда на чл. 373, ал. 2 от НПК и на чл. 58а, ал. 1 вр. с чл. 54 от НК.
Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете добрите характеристични данни, полагането на грижи за семейството, оказаното съдействие на разследването във всички фази на процеса и изразеното съжаление за случилото се. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете даването и обучението на малолетното момче да борави и да стреля с оръжие и наличието на още три огнестрелни оръжия на общо достъпно място, включително и на малолетни лица. Малолетното момче няма изградени навици, не може да преценява реалната опасност и последиците, които биха настъпили, ако ползва оръжие на тази крехка детска възраст и предоставянето на огнестрелно оръжие на дете е едно укоримо поведение. Преценявайки тези обстоятелства поотделно и в тяхната съвкупност, отчитайки степента на обществена опасност на конкретното престъпление, с оглед тежестта на настъпилия вредоносен резултат, съдът намери, че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание при баланс на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства.
Решението на Врачанския окръжен съд е окончателно.
Привеждането в изпълнение на влязла в сила присъда е в правомощията на прокуратурата.
06.07.2022, 09:38 часа
4840 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha