Обявиха над 130 свободни работни места в област Монтана, вижте пълния списък

Обявиха над 130 свободни работни места в област Монтана, вижте пълния списък Обявиха 136 свободни работни места в област Монтана, научи агенция BulNews.
Те са разнородни и предлагат за всекиму за нещо. Търсят се както кадри с основно, така и със средно и висше образование. 
Ако си търсите работа и се интересувате от дадена позиция, повече информация може да намерите в дирекция „Бюро по труда“ в избрания от вас град.
Ето и пълния списък с работни места в областта:

Административни специалисти 1 Берковица
Персонал, информиращ клиенти 1 Монтана
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 5 Монтана
Занаятчии 1 Монтана
Посредници в търговията и продажбите 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Монтана
Други медицински и здравни специалисти 1136 лв. 1 Лом
Приложни специалисти в медицината и фармацията 3 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Георги Дамяново
Готвачи 1500 лв. 1 Монтана
Персонал, водещ счетоводни сметки и документи 1 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Вълчедръм
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 3 Вършец
Сервитьори и бармани 1 Монтана
Сервитьори и бармани 1 Монтана
Сервитьори и бармани 1 Монтана
Лекари 2 Монтана
Административни приложни специалисти 1 Монтана
Монтажници 1 Монтана
Продавачи в магазини 1 Чипровци
Касиери и продавачи на билети 1 Берковица
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Берковица
Работници в добивната промишленост и строителството 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Монтана
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Монтана
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Лом
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Лом
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Вълчедръм
Работници в преработващата промишленост 7 Берковица
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
Работници в преработващата промишленост 1 Монтана
Монтажници 2 Монтана
Машинни механици и монтьори 1 Монтана
Машинни механици и монтьори 1 Вълчедръм
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 2 Монтана
Персонал, информиращ клиенти 1 Лом
Медицински сестри и акушерки 1 Бойчиновци
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1000 лв. 1 Монтана
Друг обслужващ персонал 1 Лом
Монтажници 2100 лв. 20 Монтана
Парамедицински специалисти 1 Монтана
Занаятчии 1 Монтана
Занаятчии 2 Монтана
Специалисти по естествени науки 1 Вълчедръм
Готвачи 1 Монтана
Посредници в търговията и продажбите 5 Монтана
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 2 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 1 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях 2 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица
Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Монтана
Други неквалифицирани работници 2 Берковица
Други медицински и здравни специалисти 1 Берковица
Други неквалифицирани работници 5 Монтана
Друг персонал, зает с търговия 1 Монтана
Други неквалифицирани работници 1 Монтана
Продавачи в магазини 5 Монтана
Други неквалифицирани работници 1 Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 2 Лом
Приложни специалисти по финанси и математика 1 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1200 лв. 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 2 Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика 1000 лв. 1 Берковица
Продавачи в магазини 800 лв. 1 Монтана
Продавачи в магазини 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 1 Монтана
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 1 Монтана
Касиери и продавачи на билети 1 Монтана
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Други неквалифицирани работници 1 Чипровци
Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост 4 Берковица
Продавачи в магазини 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 1000 лв. 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 19 Берковица
Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Монтана
Готвачи 1000 лв. 1 Монтана
Продавачи в магазини 2 Монтана
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Лом
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Монтана
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 2 Монтана
Работници в преработващата промишленост 2 Монтана
Готвачи 1 Лом
Продавачи в магазини 2 Монтана
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Берковица
Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана 
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Берковица
Продавачи в магазини 2 Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 4 Лом
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Монтажници 1 Монтана
Занаятчии 1 Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика 5 Монтана
Други неквалифицирани работници 2 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 3 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 2 Лом
Готвачи 1 Монтана
Лекари 2 Монтана
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването 4 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 8 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения 1 Вълчедръм
Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана
Сервитьори и бармани 1 Монтана
Лекари 2 Монтана
Общи административни служители 1 Монтана
Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана
Лекари 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
Машинни механици и монтьори 1 Лом
Помощници при приготвянето на храни 1 Берковица
 
06.10.2022, 09:21 часа
1311 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha