Нова идея - НОИ да поеме и третия ден на болничния

Нова идея - НОИ да поеме и третия ден на болничния В последните часове от срока партиите затрупаха удължителния закон за бюджета с предложения между първо и второ четене. Голяма активност са проявили от "Продължаваме промяната", които внасят някои нови идеи, които не са били подлагани на широк обществен дебат скоро.
Сред социалните мерки прави впечатление предложението третият ден на болничния да се върне към плащане от държавното обществено осигуряване. Сега първите три дни от болничния се поемат от работодателя - кризисна мярка, въведена за една година през вече далечната 2010 г. Оттогава работодателите ежегодно настояват да бъдат освободени от задължението да плащат обезщетение, което би следвало да се покрива от осигуровки. До този момент обаче нито едно правителство не е склонило да върне старото положение. Не е ясно дали и сега ще има мнозинство за приемането на такава промяна в Народното събрание.
"Промяната" редактират и предложението на колегите си от БСП за обвързване на минималната заплата със средната. Левите депутати необмислено искат тя да се определя до 31 октомври на предходната година на база средната работна заплата за предходните 12 месеца. Такава статистика обаче към този момент няма, което прави решението неизпълнимо. Сега ПП предлагат минималната заплата за следващата година да се определя като 50% от средната работна заплата за първите шест месеца на текущата година - нещо напълно постижимо, тъй като към края на октомври НСИ разполага именно с тези данни.
Относно пенсиите нови идеи за увеличение няма извън вече познатите. Както Левицата направи със своите предложения, така и "Промяната" внасят тук предложение, което се обсъжда като отделен законопроект и получи подкрепа на първо четене в комисия - да се промени швейцарското правило и за осъвременяване да се ползва 100% от ръста на средния осигурителен доход или индекса на потребителските цени според това кое е по-голямо.
От ПП предлагат средствата за възнаграждения в образованието за догодина да се разчетат така, че заплатите на педагогическите специалисти да са на ниво от 125% спрямо средната работна заплата за страната, като за непедагогическия персонал те да нарастнат със същия процент като педагозите. Не е посочено минималната или средната учителска заплата следва да стане 125% от средната за страната, но вероятно става въпрос за средния й размер. В момента минималната заплата на преподавателите е 1486 лв., на старши учителите 1533 лв., на директорите - 1810 лв. Средната учителска заплата е около 2000 лв., което е около 125% от средната за страната, макар според преподаватели заплатите им да изостават заради инфлацията. Преди ден в МОН бе подписан нов колективен трудов договор в системата на народната просвета, но без конкретни финансови параметри - те ще се уточнят до 3 месеца след приемане на бюджета за 2023 г.
07.12.2022, 12:15 часа
323 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha