Атомната централа в Козлодуй обявява прием на стажанти

Атомната централа в Козлодуй обявява прием на стажанти В АЕЦ „Козлодуй” започва прием на документи за Програмата за платени летни стажове за 2023 г. Кандидатите е необходимо да са студенти по приложими в атомната централа специалности и да отговарят на следните изисквания – записан ІІІ курс по специалност от обявените, минимален успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година, да са български граждани, да са на възраст до 30 години и да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения. Стипендиантите на атомната централа имат възможност да провеждат платен летен стаж още след завършен летен семестър на I курс.
Стажовете през 2023 г. ще започнат на 10 юли, като продължителността им е по решение на студента – за четири или осем непрекъснати работни седмици. Месечното възнаграждение е в размер на 900 (деветстотин) лв., при необходимост се осигурява ползване на безплатен служебен транспорт и безплатно настаняване в общежитие.
До 13 април 2023 г. е срокът за подаване на документи за кандидатстване – заявление по образец, мотивационно писмо и уверение със среден успех от зимен семестър и записан летен семестър на настоящата учебна година. Те се приемат на електронна поща [email protected] или в централното деловодство на атомната централа на адрес: 3321, гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Допълнителна информация може да се получи на тел. 0973/72892; 0973/74525.
18.03.2023, 09:15 часа
1511 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha