Инфекции през бременността увеличават риска за левкемия на детето с 35%

Инфекции през бременността увеличават риска за левкемия на детето с 35% Изследване установява най-голяма свързаност със заболявания на гениталиите и пикочните пътища
Някои видове инфекции на майката по време на бременност, изглежда, са свързани с повишен риск от левкемия сред потомството, сочи проучване на здравните истории на всички 2 222 797 живородени деца - кръгло 51% момчета и 49% момичета, от 1978 до 2015 г. в Дания. За контролно потвърждаване на резултатите са ползвани данните от шведския регистър за всички живородени деца между 1988 г. и 2014 г.
Общо 4362 деца са били диагностицирани с рак преди навършване на 15 години, включително 1307 с левкемия, 1267 с мозъчен тумор, 224 с лимфом и 1564 с други видове рак. Общо 81 717 майки (3.7% от всички) са имали поне един вид възпаление по време на износването на бебето.
След корекция на заблуждаващите фактори, инфекцията по време на бременността, независимо от нейния вид, е била свързана с 35% по-висока вероятност от детска левкемия, но не и други видове детски рак. Тази връзка се дължи най-вече на инфекции на гениталиите и пикочните пътища на бременната, които са съответно свързани със 142% и 65% повишен риск от заболяването на кръвта в детството. По-точно на остра лимфобластна левкемия и остра миелоидна левкемия. За други онкологични заболявания в детска възраст, включително мозъчни тумори, лимфом и други видове рак, не била открита свързаност.
Проучването на китайски, датски и шведски учени е публикувано в изданието на Американска медицинска асоциация. Ако резултатите бъдат потвърдени в бъдещи проучвания, открития може да имат значение за разбирането на причините за възникването на детската левкемия и разработването на превантивни мерки.
Инфекцията на пикочно-половата система е често срещана по време на бременност и се смята за една от предпоставките за преждевременно раждане. В развитите държави е стандарт бъдещите майки да бъдат изследвани за възпаления на пикочните пътища и бактериална вагиноза и при инфекция - лекувани.
Левкемията е група от заболявания на кръвта и най-разпространеният рак сред децата. Причините за възникването на тази злокачествена неоплазма е слабо разбрана. Допуска се, че тя може да се възникне в утробата, като се има предвид, че свързаните с левкемия хромозомни лезии са наблюдавани при раждането.
Предишни проучвания съобщават, че нивата на цитокини при раждането са различни за здрави деца в сравнение с новородени, които са развили левкемия в детството. Тези открития предполагат, че свързаните с имунитета фактори по време на бременност може да участват в развитието на заболяването. Възможно обяснение на механизмите на възникване е, че инфекцията на майката може да доведе да хромозомни или имунологични промени в плода.
18.03.2023, 10:15 часа
372 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha