Нямате работа? Ето какви кадри се търсят в област Враца

Нямате работа? Ето какви кадри се търсят в област Враца От Агенцията по заетостта обявиха свободните работни места в област Враца, научи агенция BulNews.
Ако сте останали без работа или просто искате да смените сегашната, повече информация може да намерите в дирекция "Бюро по труда" в избрания от вас град.
Вижте и пълния списък със свободни длъжности в областта: 

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1000 лв. 2 Борован
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 2000 лв. 3 Враца
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 4 Враца
Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали 1 Козлодуй
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Бяла Слатина
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 5 Враца
Строители на сгради и сродни на тях 2 Враца
Работници, извършващи услуги на улицата 1 Козлодуй
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях  1 Враца
Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Мездра
Монтажници 1 Мездра
Персонал, осигуряващ защита и сигурност 850 лв.1 Враца
Продавачи в магазини 3 Роман
Други неквалифицирани работници 1Оряхово
Продавачи в магазини 2 Оряхово
Общи административни служители 1 Козлодуй
Работници в добивната промишленост и строителството 3 Враца
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 3 Мездра
Монтажници 6 Мездра
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Оряхово
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях 1 Враца
Персонал, осигуряващ защита и сигурност 1000 лв. 1 Враца
Продавачи в магазини 1 Враца
Машинни механици и монтьори 2 Враца
Монтажници 3 Мездра
Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях 1500 лв. 2 Враца
Сервитьори и бармани 1 Враца
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Враца
Друг персонал, зает с търговия 1 Козлодуй
Приложни специалисти по финанси и математика 1 Враца
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Враца
Продавачи в магазини 250 лв. 1 Враца
Други неквалифицирани работници 1 Мездра
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Бяла Слатина
Продавачи в магазини 1 Козлодуй
Готвачи 1 Враца
Продавачи в магазини 1 Враца
Градинари и растениевъди 1345 лв. 2 Враца
Персонал, информиращ клиенти 1 Враца
Монтажници 4 Мездра
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Враца
Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Враца
Готвачи 1 Враца
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Враца
Работници, извършващи услуги на улицата 1 Козлодуй
Общи административни служители 1 Козлодуй
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 5 Бяла Слатина
Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях 1 Враца
Друг персонал, зает с търговия 1080 лв. 3 Враца
Общи административни служители 2 Враца
Монтажници 1 Мездра
Други неквалифицирани работници 1000 лв. 1 Козлодуй
Касиери, инкасатори и сродни на тях 2 Козлодуй
Оператори на подвижни съоръжения 1000 лв. 3 Бяла Слатина
Оператори на подвижни съоръжения 1 Враца
Сервитьори и бармани 1 Оряхово
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Враца
Продавачи в магазини 1 Оряхово
Други неквалифицирани работници 2 Враца
Други неквалифицирани работници 2 Враца
Готвачи 2 Козлодуй
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 1 Враца
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1000 лв.1 Оряхово
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Борован
Други неквалифицирани работници 1000 лв. 2 Враца
Приложни специалисти в държавната администрация 1 Враца
Монтажници 9 Враца
Техници по контрол на производствени процеси 1 Враца
Общи административни служители 1 Мездра
Домакини и икономи 2400 лв. 1 Враца
Монтажници 802 лв. 3 Мездра
Машинни механици и монтьори 1Враца
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Бяла Слатина
Монтажници 802 лв. 5 Мездра
Оператори на подвижни съоръжения 1000 лв. 1 Борован
Оператори на подвижни съоръжения 1000 лв. 2 Борован
Оператори на подвижни съоръжения 1000 лв.  2 Борован
Оператори на подвижни съоръжения 1000 лв.  2 Борован
Машинни механици и монтьори 5 Козлодуй
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Враца
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Бяла Слатина
Персонал, осигуряващ защита и сигурност 2 Враца
Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали 1 Враца
Техници по контрол на производствени процеси 3 Мездра
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 3 Враца
Монтажници 1 Мездра
Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали 1 Мездра
Машинни механици и монтьори 2Враца
Готвачи 1 Враца
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Враца
Работници по производство на храни и сродни на тях 1500 лв.1  Враца
Други неквалифицирани работници 2 Враца
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 3 Враца
Административни приложни специалисти 1 Враца
Административни специалисти 1400 лв. 1 Враца
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Козлодуй
Финансови специалисти 1000 лв. 1 Враца
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Враца
Финансови специалисти 1 Враца
Други медицински и здравни специалисти 1 Враца
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Враца
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1300 лв. 1 Враца
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Мездра
Административни специалисти 1506 лв. 1 Криводол

 
21.03.2023, 08:30 часа
3333 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha