Прокуратурата във Враца отчете дейността си през 2022 г. /снимки/

Прокуратурата във Враца отчете дейността си през 2022 г. /снимки/ Днес Окръжна прокуратура – Враца проведе годишно събрание, на което представи резултатите от работата за изминалата 2022 г. Гости на събитието бяха прокурор Николай Любенов – зав. отдел „Съдебен“ при ВКП, прокурор Емил Петров – зам. апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София, председателят на Окръжен съд Враца директорът на ОД на МВР Враца, директорът на ТД НС-Враца при ДАНС, началникът на Затвора във Враца и главният разследващ полицай при ОД на МВР Враца.
През 2022 г., в Окръжна прокуратура - Враца и Районна прокуратура - Враца е работено по общо 7909 преписки по следствен надзор, от които 7611 са новообразувани. В сравнение с предходната година се отчита значително увеличение на броя на наблюдаваните и новообразуваните преписки, съответно с 9.8% за наблюдаваните и със 16.4% за новообразуваните преписки.
Завишеният брой на общо наблюдаваните и на новообразуваните преписки се е отразил и на общия брой на решените от прокурорите в района преписки, които са 7602, при 6 999 за 2021 г. Делът на решените спрямо наблюдаваните преписки продължава да се запазва трайно висок – 96.1% за 2022 г., при 97.1% за 2021 г. и 97.8% за 2020 г. В едномесечен срок са произнесени 99.9 % от прокурорските актове по преписките (при 99.9% за 2021г. и 100% за 2020 г.).
През отчетния период е налице увеличение в броя на наблюдаваните дела на производство. Техният брой през 2022 г. е 4502. Значим ръст се наблюдава при бързите производства - 683, с което съществено се ускорява приключването на наказателното производство. Запазва се висок броя на изготвените искания по чл. 64 НПК, а именно 69 бр. От общия брой внесени искания са уважени 58, което представлява 84%, устойчиво висок процент. 
През 2022 г. в съдилищата в съдебен район Враца са внесени общо 1096 прокурорски акта, като на съд са предадени общо 1138 лица, като се запазва увеличеното ниво спрямо предходните години. Осъдителните и санкционни решения представляват 95.1% от общия брой решения на съда по внесените прокурорски актове, което е показател за ефективно упражняваната функция на ръководство и контрол от страна на прокурорите в хода на провежданите досъдебни производства, а също така и за ефективното отстояване на обвинителната теза в съдебната фаза на процеса. Осъдените/санкционираните лица са 1117, което е 98.5% от всички лица с постановени съдебни актове през годината. За 2022 г. от общо осъдените и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт лица за окръг Враца – 1106 бр., оправданите лица са 16, което съставлява относителен дял от 1.44%. 
 
22.03.2023, 16:33 часа
654 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha