Десислава Tодорова събра кметовете на Враца и Вършец на работна среща по учредяване на МИГ

Десислава Tодорова събра кметовете на Враца и Вършец на работна среща по учредяване на МИГ Днес в сградата на Община Борован, по инициатива на кмета инж. Десислава Тодорова, се проведе работна среща във връзка с подписан Административен договор № РД 50-46/15.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
На срещата присъстваха кметът на Община Враца Калин Каменов, на Община Вършец инж. Иван Лазаров, заместник-кметове, представители на сдружение "ВРИТСП", сдружение "Местна инициатива за Вършец", народни читалища, експерти и др. Целта на срещата беше да се обсъдят дейностите в рамките на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ "Борован – Враца – Вършец.“ 
След регистрация на всички участници инж. Десислава Тодорова откри официално срещата и приветства гостите. Тя представи накратко основните дейности, които предстоят да бъдат изпълнени във връзка подписания договор за създаване на тристранната група между общините Борован, Враца и Вършец. Тодорова подчерта, че МИГ ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки характерните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики, като съобразява местната идентичност и местните конкурентни предимства.
Обсъдено бе изготвянето на стратегия за ВМОР за период 2023-2027 година, която ще цели средносрочно и дългосрочно социално-икономическо развитие на територията на трите общини. За целта ще се организират информационни и работни срещи между общините-партньори.
На срещата се взеха важни решения относно проекта за изграждане на бъдещия МИГ. Чрез тази местна инициативна група ще се даде възможност, както на бизнеса, така и на всички местни жители – земеделски стопани, занаятчии, малките предприятия, неправителствените организации, общинските администрации, които чрез своето укрепване и стабилизиране ще допринесат за развитието на региона.
Предстои кметът на Община Борован да представи пред своите съграждани по-подробно идеята на и целите на новосформираната местна инициативна група.
24.03.2023, 16:46 часа
1323 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha