Предложение: КАТ ще спира всеки с 5 неплатени глоби, отпадат стикерите на стъклата

Предложение: КАТ ще спира всеки с 5 неплатени глоби, отпадат стикерите на стъклата Мерки срещу рецидивистите на пътя предвиждат промени в Закона за движение по пътищата.
КАТ ще бъде задължен да спира всеки нарушител с повече от 5 невръчени глоби с електронен фиш и или наказателни постановления и да им ги връчва. МВР ще поддържа публичен регистър за извършените нарушения и съставените за тях актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления. Служебен електронен достъп до данните за административните нарушения на водачите ще имат всички държавни органи и други лица, които имат право по закон да ги обработват.
Законопроектът задълбочава дигитализацията в МВР и с облекчаване на гражданите да не лепят повече стикери на предното стъкло на автомобила. Лепенките за гражданска отговорност и годишен технически преглед отпадат, както и контролният талон (т.нар. син талон) към шофьорската книжка. Контролните органи ще могат да правят справки от централизираните регистри. Нарушителите ще могат да плащат глобите си и онлайн, без преди това да се налага преди това наказанията им да бъдат връчвани присъствено.
14.05.2023, 14:59 часа
731 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha