Искате да борите престъпността? МВР-Враца търси полицаи

Искате да борите престъпността? МВР-Враца търси полицаи Министерството на вътрешните работи обяви конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР във Враца. Вакантните длъжности са 2, като за тях се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.
И двете позиции са за младши-старши разследващ полицай в сектор „Разследване“ за районните управления в Козлодуй и Бяла Слатина. 
Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:
•    Да имат само българско гражданство;
•    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
•    Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
•    Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);
•    Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
•    Да отговарят на минималните изисквания за физическа и психическа годност, определени в специализираната методика за изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;
•    Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР.
Мераклиите да сложат пагони могат да подават документи за участие в конкурса в срок до 10 юни в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Враца.
26.05.2023, 08:30 часа
2331 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha