На първо четене: Парламентът прие административните услуги по електронен път да са с намалена такса

На първо четене: Парламентът прие административните услуги по електронен път да са с намалена такса Парламентът прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за електронното управление. 
С промените се въвеждат общи правила за водене на регистри в електронна форма. Регламентира се и Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, която се създава и поддържа от министъра на електронното управление.
Административните органи ще трябва да приведат в съответствие регистрите си до 31 март 2024 г., се посочва в доклада на парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии.  
Друга част от измененията е насочена към улесняване на гражданите и бизнеса при използването на електронните административни услуги. Задължават се административните органи да предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне. Заложено е минималният процент на намаление на таксата да е 10 на сто.
Предвижда се също за предоставяне на административни услуги по електронен път да не се изисква прилагане на документ за платена такса в случаите, когато таксата е платена по електронен път.
Уреждат се по-детайлно начините за електронна идентификация. Предвижда се административните органи да изпращат уведомления по електронен път за изтичащи срокове за документи.
26.05.2023, 09:53 часа
318 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha