Заради големи загуби на вода: Съдът потвърди глоба от 20 бона на ВиК-Берковица

Заради големи загуби на вода: Съдът потвърди глоба от 20 бона на ВиК-Берковица Районен съд – Берковица потвърди наказателно постановление на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, с което на Водоснабдяване и канализация /ВИК/-Берковица ЕООД е наложена 20 000 лева санкция заради неизпълнени показатели за намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи.
Според документите по делото през ноември 2020 г. при проверка на служители на КЕВР на изпълнението на утвърдения бизнес план за развитие на ВИК – Берковица през 2019 г. е било установено, че дружеството не е изпълнило заложеното в плана годишно ниво на показателя „общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ и срокове за тяхното намаляване, като при заложено ниво 51,05 %, дружеството е постигнало 65,25 %.
За резултатите от проверката е бил съставен констативен протокол от 3.11.2020 г., който е връчен на управителя на ВИК- Берковица. Съставен е и Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, по който дружество ВИК в законовия срок е депозирало писмени възражения.
От КЕВР са приели възраженията за неоснователни и са издали наказателно постановление, с което на дружество ВИК е наложена имуществена санкция от 20 000 лева. Против наказателното постановление в съда е постъпила жалба от ВИК с твърдение, че постановлението е незаконосъобразно.
След като се запозна с всички документи по делото съдът прие за доказано извършеното нарушение и възраженията на жалбоподателя за неоснователни. Според магистратите случаят не може да бъде приет и за маловажен, тъй като регулирането на доставките на вода са особено значими обществени отношения и ВИК операторите като дружества, специализирани в тази област, трябва да изпълняват стриктно законовите си задължения. Затова Районен съд – Берковица потвърди като правилно и законосъобразно наказателното постановление на председателя на КЕВР, с което на ВИК- Берковица ЕООД  е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок.
31.05.2023, 09:53 часа
952 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha