Превръщат стара баня в Лом в социален център за деца /снимки/

Превръщат стара баня в Лом в социален център за деца /снимки/ Основният ремонт на сградата на бившата баня, който се извършва в момента, е една от дейностите, включени в проекта „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“. В обновената и оборудвана сграда ще извършват дейности в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства от уязвими групи за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата и ограничаване на предаването на бедността между поколенията. В проекта са включени 350 деца от 0 до 6 години, както и 200 родители, настойници или обгрижващи лица.
Проектът „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“ се изпълнява от Община Лом в партньорство с Фондеция „Рома – Лом“ и Фондация SAVE A CHILD от гр. Трондхайм – Норвегия. Той е на стойност 461 642 евро и се реализира в рамките на 25 месеца. Средствата са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.
Изпълнените дейности в първата година от реализирането на проекта бяха представени пред граждани, институции и медии в информационния ден, който се проведе в Община Лом.
Освен строително-ремонтните дейности, които се извършват в момента, по проекта са създадени три функционално свързани хъба за предоставяне на услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители. Трите хъба ще предоставят подкрепа за децата в ранна детска възраст и за достъп до образование. Те ще подпомагат на прехода от семейна към формална образователна среда. Извършват се и дейности, които ще подобрят достъпа до социални и здрави услуги за деца от уязвими групи, уточни ръководителят на проекта Анжело Иванов, директор дирекция „Образование, култура, вероизповедания и демографски въпроси“ в Община Лом.
„Заедно с партньорите от „Рома Лом“ и фондацията от Норвегия успяхме да осигурим финансиране за изпълнението на този значим социален проект, който е насочен към най-уязвимите деца и родители. Ние предлагаме един много добър модел, в който местната власт, заедно с граждански сдружения и опита на една държава като Норвегия, работи екипно и успешно за подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст до 6 години“, каза кметът д-р Георги Гаврилов.
01.06.2023, 12:43 часа
489 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha