Община Лом обяви конкурс за организатор на събития, вижте какви са условията

Община Лом обяви конкурс за организатор на събития, вижте какви са условията Община Лом обявява конкурс за длъжността „Организатор на събития и прояви, здравеопазване и техническо осигуряване“, научи агенция BulNews. 

Минимални изисквания към кандидатите:
- Завършено висше образование степен „Бакалавър“ в областта на хуманитарните дейности или икономиката.
- Познания в областта на законодателството и практическа в областта на здравеопазването и културата.
- Дигитална компетентност: работа с програмни продукти свързани с дейността.
- Личностни качества : комуникативност, работа в екип, инициативност, толерантност и отговорност.

Описание на длъжността:
- Подържа комуникация с всички институции, организации и общности пряко или косвено свързани.
- Проучва, анализира и предлага експертна оценка и решение по проблемите на здравеопазването, детските ясли и детските млечни кухни, училищно здравеопазване и здравни медиатори.
- Участва в разработването на проекти по национални и оперативни програми в областта на здравеопазването и културата.
- Следи за промени в действащата нормативна уредба.
- Участва в подготовката на пресконференции, семинари, концерти, благотворителни акции,публични компании.
- Поема задължения за посрещането на официални лица.
- Осъществява и подържа контакти с фирми и организации.
- Организира обучения в областта на здравеопазването и културата.

Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление до Кмета на Община Лом.
- Копие на диплома за завършено висше образование 
- CV – европейски формат.
- Мотивационно писмо. 

Срок за приемане на документи:
Кандидатурите ще се приемат до края на юни в деловодството на Община Лом, от 08:30 до 17:00 всеки ден.

Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап - допустимост на документи.
Втори етап - интервю. 
 
02.06.2023, 08:40 часа
897 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha