Проведоха симулативен съдебен процес с ученици от видинско училище

Проведоха симулативен съдебен процес с ученици от видинско училище На 1 юни в Административен съд-Видин, Съдебна зала №2, се проведе симулативен процес с ученици от 11 а клас на СУ „Цар Симеон Велики“ – Видин.  
Делото бе образувано по жалба на Николай Ангелов, чрез пълномощник адв. Калоян Чортанов против решение на Комисията за защита от дискриминация, в частта с която е установено, че по отношение на жалбоподателя Николай Ангелов не е извършена дискриминация по смисъла на чл.4, ал.1  от ЗЗДискриминация. 
В ролята на съдия бе Ивана Богданова. Тя трябваше да вземе решение дали е налице дискриминация на основата на признак „гражданство“ по отношение на жалбоподателя, като знае, че по време на COVID-пандемия, в точно определен ден, в медицинският център, където работела съпругата на Ангелов-медицинска сестра, било договорено с Регионална здравна инспекция, в рамките на деня, поставянето на противовирусни ваксини за всички служители и пълнолетните членове на техните семейства - български граждани от производителите X или Y. Било обявено, че при изчерпване на количеството ваксини от съответния производител, ще бъдат заявени нови такива за друга дата. В обявения ден почти всички желаещи били ваксинирани освен двама от служителите, поради служебно пътуване. Те предупредили, че ще закъснеят и заявили запазването на ваксина от производителя X. Дошъл редът на Ангелов, той не бил български гражданин, а бил лице без гражданство. Поискал поставянето на ваксина от производителя X, но това не било възможно, тъй като тя била изчерпана, с изключение на двете запазени ваксини за колегите на съпругата му. На следващия ден му предстояло пътуване в чужбина, при възрастните му родители. Ангелов заявил, че не желае ваксина от производителя Y, след като има налични от X. Без поставена ваксина, той не би могъл да посети конкретната държава, въпреки това отказал ваксинация. Подал жалба до Комисията за защита от дискриминация, която отхвърлила жалбата му с мотива, че служителите на медицинския център били с предимство. Това, че той не е български гражданин не било основание за отказа от ваксиниране, а изчерпаното количество от съответния вид ваксина. Ангелов подал жалба срещу решението на Комисията за защита от дискриминация пред Административен съд. 
Съдия Ивана Богданова отхвърли жалбата на Николай Обренович Ангелов против решението на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. Съдът прие, че по делото липсват конкретно доказани факти за осъществено по-неблагоприятно третиране по отношение на Николай Ангелов, че не са извършени нарушения по смисъла на чл.4 от ЗЗДискриминация, по нито един от посочените в него признаци. Делото може да се обжалва в законоустановения срок пред ВАС.
С ентусиазъм и вдъхновение, с увереност и непоколебимост, учениците влязоха в своите роли. „Човекът под тогата“ - съдия Ивана Богданова, съдебният секретар-Марина Станчева, жалбоподателят Николай Ангелов и адвокат Калоян Чортанов, за ответната страна-юрисконсулт Магдалена Иванова, Заинтересованите страни – Виктория Славчева и адвокат Анастасия Стоянович, Тихомир Георгиев,  Христина Георгиева и адвокат Кирил Янев, Виктор Теодосиев, Здравко Златков, Даниел Борисов и Изабела Тодорова и адвокат Виктор Величков, свидетелите: Рамона Ангелова, Александра Тодорова, Деан Димитров и Александра Петкова, вещото лице – Биляна Димитрова, журналистът – Симеон Веселинов и съдебеният PR – Ивон Ваньова. 
Целта на инициативата бе да формира правилни разбирания за естеството, обхвата и сложността на съдебната дейност и да повишават правната култура на учениците. Видно от резултата тя е напълно успешна. 
В рамките на месец възпитаниците от 11 а клас на СУ „Цар Симеон Велики“ – Видин опознаха в детайли работата на съдията и съдебния служител, както и отношенията им с другите участници в съдебния процес – граждани, адвокати, вещи лица и др. Това им помогна да разберат значението и отговорността, която носи всеки един от тях и спомогна за изключително им представяне в симулативния процес. 
Екипът на Административен съд-Видин благодари на учениците за отговорното отношение към поставената задача, прекрасното представяне и проявеното уважение към институцията. Респект към техния преподавател по гражданско образование – г-жа Галя Момчилова за усърдния труд и висок професионализъм. 
02.06.2023, 15:18 часа
380 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha