Окръжен съд – Враца търси съдебни заседатели

Окръжен съд – Враца търси съдебни заседатели Окръжен съд – Враца търси кандидати за съдебни заседатели към същия съд с мандат 2024 – 2028 г. Процедурата за кандидатстване бе открита с решение на Общинския съвет - Враца от 30 май 2023 г. Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, да са с настоящ адрес в община Враца, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психически заболявания, да не са съдебни заседатели в друг съд, да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Враца, да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Враца и да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.
Документите, които те трябва да представят, са:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Срокът за подаване на документите е 01.08.23 г. (включително) в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Враца, на адрес  гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6. Подробности за процедурата може да бъдат открити в официалния сайт на Община Враца, на страницата на Общински съвет – Враца, в „Конкурси към ОС Враца“.
05.06.2023, 15:00 часа
741 1
Коментари

Славейко Каменов

05.07.2023, 10:04 часа
общ Враца одобри сина ми за с.з в рс -Враца ,съда отказа назначение мотиви баща му осъдил по зодвпг същия съд гр.д 2757/03г ВКС 4ГО -синът ми е завършил СУ. К Охридски -София за учител по мат с диплома отличен 6- Те Ви върховенството на закона в РБ
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha