Нови съдии започнаха работа във Врачанския съд /снимки/

Нови съдии започнаха работа във Врачанския съд /снимки/ Трима нови съдии днес встъпиха в длъжност – един в Окръжен съд – Враца и двама в Районен съд – Враца.
В Окръжен съд – Враца встъпи в длъжност „младши съдия“ Пламен Кучев, след спечелен конкурс, обявен от ВСС и успешно завършен деветмесечен курс в Националния институт на правосъдието. Той положи клетва и подписа клетвен лист, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт. Младши съдия Пламен Кучев е завършил „Право“ в УНСС – София през 2015 г., след което е работил като юрисконсулт в банка и във фирма, а след това и като съдебен помощник в Софийския Районен съд. Съдия Кучев ще участва при разглеждането на граждански и наказателни дела в Окръжен съд - Враца, а негов съдия-наставник ще бъде съдия Петя Вълчева.
В Районен съд – Враца встъпиха в длъжност съдиите Гергана Петрова и Петър Петров. Двамата спечелиха конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен от Съдийската колегия на ВСС на 24.01.23 г. Те положиха клетва и подписаха своите актове за встъпване в длъжност, каквито са изискванията на закона. В Районен съд – Враца съдия Гергана Петрова ще разглежда наказателни дела, а съдия Петър Петров – граждански дела.
Съдия Гергана Петрова е завършила „Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград през 2010 г. и има също степен „магистър“ по специалността „Международни отношения – право на Европейския съюз“ от СУ „Св. Климент Охридски“ – София през 2012 г.  Работила е като „младши експерт“ в правния отдел на Регионалния инспекторат по образованието във Враца, като юрисконсулт в различни фирми, а от 2014 г. до момента е адвокат.
Съдия Петър Петров има степен „магистър“ по специалността „Публична администрация“, по която се е дипломирал през 2004 г. в УНСС – София. През 2011 г. завършва „Право“ в Нов български университет – София. Повече от 13 години е работил в Националния институт на правосъдието – София, а по-късно, над три години, като съдебен помощник във Върховния административен съд. 
Встъпването в длъжност на тримата съдии стана на общи събрания на съдиите съответно в Окръжен съд – Враца и в Районен съд – Враца.
03.07.2023, 14:06 часа
1781 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha