Удължиха срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели във Враца

Удължиха срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели във Враца Срокът за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца е удължен до 1 септември т. г. включително, като мандатът на заседателите ще бъде 2024 – 2028 г. 
Процедурата за кандидатстване бе открита с решение на Общинския съвет - Враца от 30 май 2023 г. Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, да са с настоящ адрес, който попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психически заболявания, да не са съдебни заседатели в друг съд, да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Враца и Районен съд - Враца, да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца и да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.
Документите, които те трябва да представят, са:
- заявление;
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Срокът за подаване на документите е 01.09.23 г. (включително) в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Враца, на адрес  гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6. Подробности за процедурата може да бъдат открити в официалния сайт на Община Враца, на страницата на Общински съвет – Враца, в „Конкурси към ОС Враца“.
09.08.2023, 16:12 часа
768 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha