Албания въвежда задължителна застраховка „Земетресение“

Албания въвежда задължителна застраховка „Земетресение“

Албанското правителство предложи за обществено обсъждане проектозакон за задължителна застраховка на жилищата срещу земетресения. Законопроектът предвижда задължително застраховане на всички жилища и части от жилища, които се използват за търговски обекти, офиси или за други подобни цели.
От задължителното застраховане ще бъдат освободени само сгради, които са направени от глина/кирпич, в чиято структура влизат тръстикови влакна или подобен материал, както и сгради с подвижно или временно разположение.
За най-нуждаещите се социални слоеве задължителната застраховка ще се финансира от държавния бюджет.
Застраховката покрива само щетите по самото жилище и не включва тези по мебелите, вътрешното обзавеждане и др., както и неимуществени щети, включително смърт.
Размерът на застраховката ще се определи с решение на Министерския съвет на Албания по предложение на управителния съвет на Националния фонд за земетресенията на Албания. За определянето на размера на сумата ще бъдат извършени актюерски изчисления на базата на карта за риск от земетресения, която ще бъде одобрена от Министерския съвет.

10.08.2023, 16:12 часа
432 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha