Община Враца търси началник на отдел, вижте какви са условията

Община Враца търси началник на отдел, вижте какви са условията Община Враца обяви конкурс за началник на отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“ в дирекция "Строителство и инфраструктура".
Бъдещият служител трябва да взима дейно участие при формирането и провеждането на политиката на администрацията в областта на устройство на територията, контрола по време на строителството, предотвратяване на незаконното строителство и въвеждането на строежите в експлоатация. Той трябва да ръководи методически, организационно и административно, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността на отдел „Устройствeно планиране и контрол по строителството “. 
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.
Кандидатите за поста трябва да имат висше образование в областта на техническите науки, да познават нормативната уредба, да умеят да работят в екип, да са комуникативни и ориентирани към резултати. Изискват се и най-малко 3 години професионален опит. 
Заплатата за поста стартира от 780 лв. и може да стигне до 2 000 лв, като точният размер се определя съгласно Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Общинска администрация Враца, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.
Подборът ще се проведе на два етапа – тест и интервю, а документи за участие в конкурса се приемат в срок до 8 септември, включително. 
 
29.08.2023, 08:40 часа
7268 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha