След нападения над животни: Горски и еколози тръгнаха по следите на мечка в Балкана над Чупрене

След нападения над животни: Горски и еколози тръгнаха по следите на мечка в Балкана над Чупрене Еколози тръгнаха по следите на мечка в Балкана над Чупрене след подаден сигнал за нападения над животни. 
Случаите са от времето между 14 и 18 август. Тогава по предложение на ТП ДГС „Миджур“ бил подаден сигнал от „Ребел“ ЕООД – София. Съобщено било за 
нападения над 3 селскостопанскити животни - две юници и един бик от породата Абърдийн Ангус.
На основание заповед на директора на РДГ – Берковица на 22.08.2023 г. е извършена проверка от междуведомствена комисия. Според констатациите нанесените щети на нападнатите животни са сериозни, но няма доказателствен материал, че са дело на кафява мечка.
Единичен екземпляр кафява мечка е засечен и заснет от ловни камери високо в планината на 8, 9 и 10 август 2023 г. Проверката не установи следи (мечи стъпки, прекършени клони и дървета, разрушени огради или други конструкции) вследствие движението на мечката или евентуално нападение от мечка над животните. От ежедневните обходи и проверки на парковата охрана в буферната зона на Резерват Чупрене, пътеката за преминаване от туристи, както и в прилежащите терени, също не са открити следи от придвижване на мечката.
След последния инцидент на 18.08.2023 г. с нападение на селскостопански животни мечката не е забелязана в района, нито е заснета от камери в ловните участъци в планината. Наблюдавани са и са засечени движения само на чакали.
На 25.08.2023 г. РИОСВ – Монтана изрази пред МОСВ отрицателно становище за издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните за отстрел на забелязания в планинския район в землище с. Чупрене екземпляр от вида кафява мечка.
 
08.09.2023, 12:09 часа
2190 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha