Пожарната във Враца си търси главен експерт, ето какви са условията

Пожарната във Враца си търси главен експерт, ето какви са условията Търсят главен експерт по информационно-аналитична дейност и административно обслужване в сектор „Административен“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Враца, научи агенция BulNews.
Според длъжностната характеристика бъдещият служител трябва да:
- организира, осъществява и отговаря за дейността в РДПБЗН, по направление информационно-аналитична дейност и административно обслужване, в съответствие с изискванията на нормативните актове и ръководни документи на МВР;
- организира поддържането на информационните фондове и осигуряването на информационното единство между звената на РДПБЗН;
- подпомага началника на сектора при организирането на информационно- аналитичната и планова дейност в РДПБЗН и изготвя графици, обобщени информации, анализи, доклади, планове, справки, отчети и др.;
- организира и отговаря за дейността, свързана с организацията на документооборота в съответствие с нормативните изисквания, регламентиращи тази дейност;
- подпомага началника на сектора при организирането и участва в изпълнението на дейностите в РДПБЗН, свързани с административното обслужване на граждани и юридически лица;
- организира участва и отговаря за извършването на деловодна, копирно- размножителна, куриерска и други административни дейности;
- участва в организиране и провеждане на мероприятия по обучението и повишаване квалификацията на служителите в областта на информационно-аналитичната дейност;
- контролира служителите от РДПБЗН да спазват изискванията за изготвяне, оформяне и съхраняване на документите, в съответствие с разпоредбите на нормативните актове;
- отговаря за изготвянето и актуализирането на номенклатурата на делата с явни документи със срокове за тяхното съхранение;
- връща на изпълнителите документи, неотговарящи на изискванията за оформяне, за корекция;
- организира и участва в дейността по изготвяне и съхранението на делата, тяхното унищожаване или предаване в архив по определения в МВР ред.
 Изискваната минимална степен на завършено образование е бакалавър, като е необходимо мераклиите за поста да имат и поне 2 години професионален опит. Освен това, те трябва да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“. 
Заплатата за длъжността стартира от 780 лева, като точният размер се определя в зависимост от квалификацията и професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. 
Подборът се осъществява на няколко етапа. Одобрените по документи ще трябва да представят писмена разработка на тема „Административно обслужване. Защита на класифицираната информация. Работа с предложения и сигнали. Достъп до обществена информация.“. Преминалите този етап ще бъдат поканени на интервю. 
Документи за участие в конкурса се подават до 14 септември, включително. 
11.09.2023, 10:27 часа
4798 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha