Прокуратурата излезе с подробности във връзка със случая на деца, дишащи райски газ в Русе

Прокуратурата излезе с подробности във връзка със случая на деца, дишащи райски газ в Русе Проверката по преписка, образувана след самосезиране по медийна публикация във връзка със случай на деца, дишащи райски газ, е в заключителна фаза, съобщиха от прокуратурата.
Установена е самоличността на осемте непълнолетни заснети на видеоклипа, тиражиран в медиите. Същите са на възраст от 15 до 17 години и са учащи в различни учебни заведения в града.
Те са закупили един флакон диазотен оксид - райски газ за сумата от 50 лева от 17-годишен, с който са се свързали чрез личните си профили в една от социалните мрежи.
В хода на проверката, като притежание на три лица - едното от които на 17 години, са установени 114 флакона - всеки с вместимост от 640 мл., съдържащи райски газ и 360 патрона за разфасоване на такъв газ.
Те ще бъдат предадени на РЗИ, след приключване на работата по преписката. От един флакон обичайно се зареждат с райски газ 80 балона, които се продават на дребно.
На един от пълнолетните е съставен акт. Той е подписан без възражения, като е заявено желание да бъде приложена процедурата за приключване на административно-наказателното производство със споразумение.
По отношение на другото пълнолетно лице информацията е предадена на представител на РЗИ и предстои да бъде извършена преценка относно ангажирането на административно-наказателната му отговорност.
На момчето, което е препродало райския газ на осемте непълнолетни, съгласно Закона за здравето, не може да бъде търсена отговорност. ОД на МВР ще изпрати съответен доклад по случая до Държавна агенция за закрила на детето - за установеното поведение на всяко от непълнолетните лица.
Това са органите, които ще преценяват необходимостта и възможността от предприемане на съответни мерки. В Община Русе този отдел е отговорен за организирането и изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“, и има водеща роля в дейността на комисията за детето - съгласно обявеното в т. 13 от програмата им.
До момента не са установени данни за извършено престъпление от общ характер. Прокуратурата смята за важно да бъде отчетено, че тази проверка не би била възможна, ако не разполагаше с правомощията дадени ѝ от Конституцията и ЗСВ по линия на „Общия надзор за законност“.
Случаят бе проверен и изяснен от екип служители на ОД на МВР и на Регионална здравна инспекция в изключително кратък срок - от два дни, едва след ангажиране на прокуратурата с казуса и това не е прецедент в работата на прокурорите.
Продажбата на иззетите от трите лица флакони райски газ и патроните за тях не е извършвана и документирана по реда на Закона за счетоводството. Тя е осъществена от тях като физически лица.
Цената на едро на флакон с райски газ с вместимост от 640 мл. е от 28 до 32 лева и свободно се предлагат в интернет и социалните мрежи. Цената на един балон е от 6 до 7 лева или продаден на дребно един флакон райски газ носи печалба от 480 до 560 лева.
Тази информация не съставлява „достатъчно данни“ по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс и не дава възможност да бъде образувано и проведено разследване за извършени данъчни престъпления, но Окръжна прокуратура я намира за достатъчна органите по приходите да инициират и извършат съответните проверки, за които имат необходимата компетентност.
13.09.2023, 16:03 часа
381 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha