Откриха новия социален център в Лом /снимки/

Откриха новия социален център в Лом /снимки/ Основно ремонтираната и оборудвана сграда на бившата баня в Лом вече е социален център за образование и грижи в ранна детска възраст. Центърът бе открит от кмета д-р Георги Гаврилов. Гости на събитието бяха историкът и социолог доц. Румян Сечков, педагогът Димитър Русинов – специалист по НПО политики и Петрика Дулгеру от международната организация REDI в Люксембург, която подпомага Източна Европа и Балканите.
„Благодаря на партньорите от „Рома Лом“ и фондацията SAVE A CHILD от Норвегия, че успяхме да осигурим финансиране за изпълнението на този значим социален проект, който е насочен към най-уязвимите деца и родители. Ние осъществяваме един иновативен модел, в който местната власт, заедно с граждански сдружения и опита на една държава като Норвегия, работи екипно и успешно за подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст до 6 години“, каза кметът.
Основният ремонт и оборудването на сградата е дейност по проекта „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“. Там ще извършват дейности в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства от уязвими групи за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата и ограничаване на предаването на бедността между поколенията. В проекта са включени 350 деца от 0 до 6 години, както и 200 родители, настойници или обгрижващи лица. Назначени са 19 социални работници и специалисти.
Проектът се изпълнява от Община Лом в партньорство с Фондация „Рома – Лом“ и Фондация SAVE A CHILD от гр. Трондхайм, Норвегия. Той е на стойност 461 642 евро и се реализира в рамките на 25 месеца. Средствата са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.
По проекта са създадени три функционално свързани хъба за предоставяне на услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители. Трите хъба ще предоставят подкрепа за децата в ранна детска възраст и за достъп до образование. Те ще подпомагат на прехода от семейна към формална образователна среда. Извършват се и дейности, които ще подобрят достъпа до социални и здрави услуги за деца от уязвими групи.
25.09.2023, 15:54 часа
683 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha