Асфалтираха улици в Борован и Малорад /снимки/

Асфалтираха улици в Борован и Малорад /снимки/ По програма ПРСР 2014-20220 бяха асфалтирани две улици в селата Борован и Малорад.
През месец септември приключи работата по проект „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на Община Борован“. Финансирането на проекта бе от Държавен фонд „Земеделие“ и е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Настоящият проект целеше да се подобри качеството на живот в община Борован и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване достъпа на населените места до работни места и публични услуги, посредством подновена улична мрежа. По проекта се извърши реконструкцията и ремонта на две улици в населените места от Община Борован, а именно ул."Христо Ботев" в Борован и улица "Петър Къчев" в Малорад. Двете улици са важни с оглед връзката на жилищни райони по протежението им, както и това, че водят до училищата в населените места. Бяха поставени отводнителни съоръжения, както и бордюри с определена височина с оглед на природните дадености в района.
26.09.2023, 10:53 часа
1728 1
Коментари

Весо

27.09.2023, 21:24 часа
Този влаха от Вадин - Ралчев къде се пък той бута за власт и пари, цели се в това да сложи жета си на работа в общината. Борован пропада щом на такива разчитаме. Вън от листите такива като Ралчев.
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha