Вижте всички свободни работни места в област Монтана

Вижте всички свободни работни места в област Монтана Търсите работа, вижте всички свободни позиции в област Монтана, обявени от Агенция по заетостта:
Лекари - 1 Монтана
Лекари - 2 Монтана
Приложни специалисти в медицината и фармацията - 3 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 14 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 3 Монтана
Други неквалифицирани работници 1200 лева - 1 Монтана
Занаятчии - 1 Монтана
Водачи на леки автомобили и мотоциклети - 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни - 2 Монтана
Други неквалифицирани работници - 1 Монтана
Сервитьори и бармани 2000 лева - 2 Монтана
Готвачи 1400 лева - 2 Монтана
Готвачи 2500 лева - 2 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях - 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях 1500 лева - 2 Монтана
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 2000 лева - 1 Монтана
Готвачи - 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 10 Чипровци
Помощници при приготвянето на храни 1040 лева - 1 Бойчиновци
Занаятчии - 1 Чипровци
Ръководители на други услуги - 1 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях - 3 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях - 2 Монтана
Друг персонал, зает с търговия - 1 Монтана
Сервитьори и бармани - 3 Вършец
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях - 4 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 3 Лом
Продавачи в магазини - 1 Лом
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях - 1 Лом
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения - 1 Лом
Сервитьори и бармани - 2 Монтана
Продавачи в магазини - 3 Лом
Административни приложни специалисти - 1 Монтана
Готвачи - 2 Вършец
Готвачи - 5 Берковица
Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост - 2 Лом
Персонал, водещ стокови и транспортни документи - 2 Монтана
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях - 1 Берковица
Готвачи 1300 лева - 2 Монтана
Персонал, водещ стокови и транспортни документи - 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 2 Чипровци
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти - 10 Монтана
Продавачи в магазини - 2 Монтана
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия - 2 Монтана
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството - 2 Монтана
Продавачи в магазини - 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях - 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството - 3 Георги Дамяново
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях - 1 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях 1300 лева - 3 Якимово
Продавачи в магазини - 1 Монтана
Други неквалифицирани работници - 1 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси - 2 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях - 2 Монтана
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях - 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 10 Берковица
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения - 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 2 Монтана
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството - 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 5 Монтана
Други неквалифицирани работници - 15 Берковица
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях - 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 6 Монтана
Готвачи - 2 Монтана
Приложни специалисти във физическите и техническите науки - 1 Монтана
Други неквалифицирани работници - 1 Монтана
Персонал, водещ стокови и транспортни документи - 1 Берковица
Работници по производство на храни и сродни на тях 1300 лева - 1 Монтана
Сервитьори и бармани - 1 Вършец
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси - 3 Монтана
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения - 1 Монтана
Други неквалифицирани работници - 3 Лом
Продавачи в магазини - 1 Чипровци
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 5 Монтана
Занаятчии - 2 Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1400 лева - 1 Берковица
Сервитьори и бармани - 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 18 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 10 Чипровци
Други неквалифицирани работници - 1 Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство - 3 Лом
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения - 1 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 2 Монтана
Продавачи в магазини 900 лева - 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 5 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 6 Берковица
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях - 1 Берковица
Помощници при приготвянето на храни 1400 лева - 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството - 3 Георги Дамяново
Строители на сгради и сродни на тях - 1 Лом
Приложни специалисти по финанси и математика - 5 Монтана
Продавачи в магазини - 1 Берковица
Работници по производство на храни и сродни на тях 1300 лева - 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 10 Чипровци
Готвачи - 1 Монтана
Продавачи в магазини - 1 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 5 Монтана
Продавачи на пазари и амбулантни търговци 1040 лева - 1 Бойчиновци
Помощници при приготвянето на храни - 2 Монтана
Сервитьори и бармани - 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 9 Берковица
Работници в преработващата промишленост - 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора - 1 Вършец
Персонал, информиращ клиенти - 1 Монтана
Готвачи - 2 Монтана
Готвачи - 2 Монтана
Общи административни служители - 1 Вършец
Работници в добивната промишленост и строителството - 2 Монтана
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители - 1 Берковица
Помощници при приготвянето на храни - 2 Берковица
Техници по контрол на производствени процеси - 1 Монтана
Други неквалифицирани работници - 1 Вършец
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения - 1 Монтана
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители - 2 Лом
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти - 1 Лом
Посредници в търговията и продажбите - 3 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения - 1 Монтана
Други неквалифицирани работници - 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях - 1 Лом
Готвачи - 1 Монтана
Продавачи в магазини - 2 Монтана
Водачи на леки автомобили и мотоциклети - 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни - 2 Монтана
Друг персонал, зает с търговия - 2 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях - 1 Монтана
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 780 лева - 1 Бойчиновци
Сервитьори и бармани - 2 Монтана
Помощници при приготвянето на храни - 1 Монтана
Продавачи в магазини - 1 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях - 1 Монтана
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях - 1 Монтана
Работници в преработващата промишленост - 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях - 1 Монтана
Финансови специалисти - 1 Монтана
Други неквалифицирани работници - 1 Монтана
Занаятчии - 1 Монтана
Друг обслужващ персонал - 1 Монтана
Общи административни служители - 1 Берковица
Сервитьори и бармани - 2 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях - 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора - 4 Лом
Персонал, полагащ здравни грижи за хора - 4 Берковица
Учители в начален етап на основното образование /I-IV клас/ и в предучилищно възпитание и подготовка 1709 лева - 2 Бойчиновци
Други преподаватели - 1 Вълчедръм
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти - 1 Лом
Други преподаватели - 1 Берковица
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти - 1 Берковица
Други преподаватели - 1 Вълчедръм
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти - 1 Лом
Приложни специалисти по финанси и математика - 1 Лом
Финансови специалисти - 1 Монтана
Учители по общообразователна подготовка в средното образование /V-XII клас/ - 1 Якимово
Административни специалисти - 1 Лом
Други преподаватели - 1 Вълчедръм
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти - 1 Берковица
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти - 1 Берковица
Специалисти по технически науки /без инженери по електротехнологии/ - 1 Лом
Други преподаватели - 1 Вълчедръм
Учители по общообразователна подготовка в средното образование /V-XII клас/ - 1 Берковица
Други медицински и здравни специалисти - 1 Монтана
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти - 1 Берковица
Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО - 1 Лом
Парамедицински специалисти - 1 Монтана
Лекари - 2 Монтана
Медицински сестри и акушерки - 1 Якимово
Други преподаватели - 1 Вълчедръм
Лекари - 2 Монтана
Други медицински и здравни специалисти - 1 Монтана
Други преподаватели - 1 Вълчедръм
27.09.2023, 08:40 часа
5094 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha