Oткриха новата компостираща инсталация в Берковица /снимки/

Oткриха новата компостираща инсталация в Берковица /снимки/ На 25 септември официално беше открита компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в Берковица. Целта на проекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“ е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Берковица и Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци.
По проекта е изградена компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 3696 т/г, която е разположена на територията на община Берковица. Изградената инсталация ще преработва разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от населените места на територията на двете общини и ще произвежда висококачествен компост.
В рамките на проекта е осигурена и необходимата техника за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на зелените биоотпадъци в двете общини.
Социално-икономическите ползи са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в двете общини. Ще бъдат разкрити и нови 12 работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.
Кметът Димитранка Каменова, заяви че това е още един успешно реализиран проект и голяма крачка към намаляване на отпадъците. Изграденото съоръжение не само ще намали количеството на депонирания отпадък, но и ще го превърне в полезен продукт. „С общите усилия на двете общини постигнахме успешното изпълнение и приключване на проекта, както и постигане на заложените цели в дългосрочен план“.
Партньор по проекта е Община Вършец. Стойността на проекта е над 3 800 000 лева.
27.09.2023, 09:53 часа
480 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha