Приеха окончателния вариант на областната здравна карта във Враца /снимки/

Приеха окончателния вариант на областната здравна карта във Враца /снимки/ На свое заседание Комисията по изработването на областна здравна карта на област Враца прие окончателния ѝ вариант. Документът беше изготвен от екип от специалисти на РЗОК, както и РЗИ и други институции съгласно Закона за лечебните заведения.
Областната здравна карта съдържа общ демографски здравен анализ на населението и заболеваемостта по групи и възрасти в област Враца, оценка на потреблението на медицинска помощ със съответния документален материал, необходимостта от лекари и специалисти в извънболнична, първична болнична и болнична помощ и от лекари по дентална медицина, необходимостта от специалисти по здравни грижи.
Областната здравна карта регламентира необходимия брой болнични легла по видове, необходими за задоволяване на потребностите на населението на областта от болнична медицинска помощ, както и видовете болнични заведения и структури, в които те се разкриват. Регламентираните с Областната здравна карта брой легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури в областта е с цел осигуряване области на действие на болниците оптимални в гео-демографски аспект и на здравните потребности на населението от качествена и достъпна медицинска помощ при максимално ефективно използване на наличните материални и човешки ресурси.
Приетите предложения за разпределение на брой легла по видове в област Враца са максимално оптимални и ефективни. Посредством тях ще се гарантира равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население в областта.
В завършения си вид областната здравна карта на област Враца ще бъде предоставена на Министерството на здравеопазването. На базата на областните здравни карти то ще изготви Национална здравна карта.
В края на заседанието областният управител Надя Донкинска благодари на екипа, изготвил картата, за професионалната и отговорна работа.
28.09.2023, 12:54 часа
1179 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha