Търсите работа? Ето всички свободни места във Врачанско

Търсите работа? Ето всички свободни места във Врачанско От Агенцията по заетостта обявиха всички свободни работни места в област Враца. Вижте целия списък по-долу:
Административни специалисти 2000 лв. 1 Враца
Общи административни служители 1 Враца
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Враца
Инженери по електротехнологии 1 Козлодуй
Продавачи в магазини 2 Козлодуй
Други неквалифицирани работници 1 Враца
Работници в транспорта и складирането 2 Враца
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Враца
Друг обслужващ персонал 1 Враца
Оператори на подвижни съоръжения 1 Враца
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Враца
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Враца
Друг персонал, зает с търговия 1 Козлодуй
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 3000 лв. 1 Враца
Приложни специалисти в държавната администрация 1 Враца
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Козлодуй
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Враца
Други медицински и здравни специалисти 1 Враца
Монтажници 4 Мездра
Помощници при приготвянето на храни 1 Враца
Монтажници 1 Враца
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Враца
Творци и изпълнители 1 Враца
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 15 Бяла Слатина
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 2 Козлодуй
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Козлодуй
Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Криводол
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 2 Враца
Готвачи 1 Враца
Персонал, осигуряващ защита и сигурност 1 Бяла Слатина
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 2 Враца
Посредници в бизнес услугите 1 Враца
Друг обслужващ персонал 1 Бяла Слатина
Оператори на подвижни съоръжения 1 Мездра
Строители на сгради и сродни на тях 1 Козлодуй
Продавачи в магазини 1 Враца
Готвачи 1 Враца
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Враца
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 3000 лв. 1 Враца
Готвачи 1300 лв. 1 Враца
Финансови специалисти 1 Хайредин
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Козлодуй
Касиери, инкасатори и сродни на тях 3 Козлодуй
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Козлодуй
Сервитьори и бармани Враца
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 5 Враца
Оператори на подвижни съоръжения 1 Враца
Монтажници 835 лв. 3 Мездра
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 1 Мездра
Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Враца
Монтажници 835 лв. 3 Мездра
Други неквалифицирани работници 1 Враца
Монтажници 2 Враца
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 7 Враца
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Козлодуй
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Козлодуй
Машинни механици и монтьори 1 Враца
Монтажници 3 Враца
Монтажници 1 Бяла Слатина
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Козлодуй
Други оператори на стационарни машини и съоръжения 2 Враца
Оператори на подвижни съоръжения 1 Враца
Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали 1200 лв. 3 Враца
Други неквалифицирани работници 1 Враца
Работници в преработващата промишленост 4 Враца
Готвачи 1 Враца
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията 1 Козлодуй
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Бяла Слатина
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Мизия
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 1 Враца
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Козлодуй
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Козлодуй
Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Враца
Административни приложни специалисти 1 Бяла Слатина
Работници в преработващата промишленост 2 Бяла Слатина
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 9 Бяла Слатина
Монтажници 4 Мездра
Машинни механици и монтьори 2 Криводол
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Враца
Приложни специалисти по финанси и математика 1 Враца
Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Враца
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Козлодуй
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Козлодуй
Монтажници 5 Бяла Слатина
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Враца
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Козлодуй
Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Враца
Сервитьори и бармани 1 Враца
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Козлодуй
Работници в транспорта и складирането 1 Мизия
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Бяла Слатина
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1Враца
Монтажници 1 Мездра
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Козлодуй
Сервитьори и бармани 1 Козлодуй
Продавачи в магазини 1 Оряхово
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Козлодуй
Помощници при приготвянето на храни 1 Враца
Монтажници 1 Враца
Административни приложни специалисти 1 Мизия
Други неквалифицирани работници 1 Бяла Слатина
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Враца
Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО 1 Враца
Машинни механици и монтьори 1 Враца
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 5 Бяла Слатина
Персонал, информиращ клиенти 1 Враца
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Враца
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1200 лв. 5 Оряхово
Монтажници 5 Враца
Готвачи 1 Враца
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 1 Мездра
Продавачи в магазини 1 Враца
Друг персонал, зает с търговия 1 Враца
Оператори на подвижни съоръжения 1 Козлодуй
Административни приложни специалисти 2 Оряхово
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Козлодуй
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 1 Враца
Медицински сестри и акушерки 4 Враца
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Враца
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Враца
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Враца
Други оператори на стационарни машини и съоръжения 1 Враца
Готвачи 1 Враца
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Враца
Продавачи в магазини 1 Враца
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 10 Враца
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1 Козлодуй
Управляващи и изпълнителни директори 1 Враца
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Козлодуй
Помощници при приготвянето на храни 2 Враца
Административни приложни специалисти 1 Борован
Приложни специалисти в медицината и фармацията 1 Враца
Друг обслужващ персонал 1 Козлодуй
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Враца
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Враца
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 9 Бяла Слатина
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Враца
Готвачи 1 Мизия
Монтажници 1 Враца
Административни приложни специалисти 1 Враца
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 2 Козлодуй
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1500 лв. 1 Враца
Работници в преработващата промишленост 850 лв. 1 Враца
Административни приложни специалисти 1 Козлодуй
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Враца
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Враца
Други неквалифицирани работници 12 Враца
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Козлодуй
Работници в добивната промишленост и строителството 6 Враца
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 5 Враца
Машинни механици и монтьори 1 Козлодуй
Продавачи в магазини 1 Враца
Работници, извършващи услуги на улицата 1 Козлодуй
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 1 Козлодуй
Продавачи в магазини 2 Враца
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия 1 Враца
Приложни специалисти в медицината и фармацията 1 Враца
Работници по събиране и сортиране на отпадъци 4 Враца
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Враца
Машинни механици и монтьори 1 Враца
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Бяла Слатина
Други неквалифицирани работници 1 Враца
21.11.2023, 08:30 часа
1855 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha