Бълбукащи рифове са открити за пръв път в Черно море край Зеленка

Бълбукащи рифове са открити за пръв път в Черно море край Зеленка Бълбукащи рифове са регистрирани за пръв път в акваторията на Черно море в района на Зеленка, плажът при Ропотамо и Аладжа банка. Това са част от откритията, направени от екипа от учени работещ по проекта „НАТУРА 2000 в Черно море“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и изпълняван от дружеството „Понтус Индаго“.  
Борис Каракушев, управител на дружеството изпълнител, обясни пред БТА, че въпросните бълбукащи рифове са част от научна резерва, т.е. местообитания, за които учените предполагат, че трябва да са налични, но никой досега не ги е установил.
Той обясни, че проектът е важен, за да бъдат картирани видовете и местообитанията в българската акватория, за да се оцени достатъчността на мрежата на НАТУРА и това дали определените зони отговарят на разпространението на видовете. Той констатира, че като цяло има изоставане на всички страни членки в морската част на НАТУРА 2000.
Тези видове и местообитания са част от директивата за местообитанията, която е транспонирана в Закона за биологичното разнообразие, обясни Каракушев.
Оценката на разпространението на различните подвидове за местообитанията дава възможност да се прецени кои са тези с консервационна значимост и къде България да насочва усилията си за поддържане и възстановяване на тези местообитания.
Така например в близост до Сарафово е установена зона с характерни морски треви и ще бъде направено предложение за промяна на границата.
20.11.2023, 16:03 часа
477 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha