Община Мездра започва комплексна проверка в кметствата на населените места

Община Мездра започва комплексна проверка в кметствата на населените места Община Мездра започва комплексна проверка в кметствата на 27-те села в общината относно изпълнение на задълженията на длъжностните лица в кметствата на населените места - кметове, кметски наместници и специалисти „Административно обслужване на населението“ („АОН“), за периода 2022-2023 г. 
Основната цел на проверката е установяване на съответствие с изискванията на следните закони и наредби: 
• Закон за местните данъци и такси: Гарантиране на правилното прилагане на данъчните регулации и такси.; 
• Закон за нотариусите и нотариалната дейност: Съответствие с правилата на нотариалната практика и процедури.; 
• Закон за гражданската регистрация: Обезпечаване на точност и пълнота на гражданската регистрация, включително вписване на раждане, брак и смърт.; 
• Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението: Спазване на правилата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. 
Комплексната проверка ще бъде извършена по график през периода 22 ноември - 8 декември 2023 г. Тя е предприета с цел укрепване на прозрачността и ефективността на управлението в Община Мездра. Вярваме, че този процес ще подобри качеството на обслужване на гражданите и ще спомогне за създаването на по-добри административни практики.

 
21.11.2023, 16:34 часа
506 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha