Министър Цоков: Сериозно намалява броят на безработните висшисти в България

Министър Цоков: Сериозно намалява броят на безработните висшисти в България "Сериозно намалява броят на безработните висшисти в България, като в някои специалности е под 1 процент, увеличава се и доходът на завършилите студенти. За някои специалности доходът на завършилите студенти е 4000 лева, а в други - 6000 лева". Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при представянето на поредното, 13-о издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.
Това е 13-ият рейтинг на университетите и може би той е най-добрият, и показва устойчивост. Рейтингът показва и някои интересни факти - увеличава се броят на чуждестранните студени и са се повишили публикациите на българските учени в международните бази данни, съобщи министърът.
Той обясни, че рейтингът и данните от него се използват за формиране на политики във висшето образование, като от него зависи и комплексната оценка за качеството в университетите. 
Данните от рейтинговата система са свързани и с Националната карта за развитие на висшето образование в България. Рейтингът е много важен и за кандидат-студентите, и за техните родители, защото дава данни за различните положителни страни в отделните университети, каза министър Цоков.
Той отбеляза, че не е новина, че Софийският университет "Св. Климент Охридски" се класира на първите места в повечето професионални направления.
Рейтингът показва, че най-големите висши училища са Софийският университет, Пловдивският университет, Техническият университет, има и университети с под 1000 студенти, съобщи образователният министър.
Изданието на рейтинговата система за 2023 година сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища, предлагащи обучение в България в рамките на 52 професионални направления въз основа на десетки показатели. Те измерват различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.
Рейтинговата система съдържа информация и за най-често срещаните професии сред завършилите различните професионални направления в различните университети, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. 
Представянето на новите данни от Рейтинговата система на висшите училища за 2023 г. продължава сега в Министерството на образованието и науката.
01.12.2023, 13:12 часа
284 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha