Лозина Николова обжалва прекратяването на пълномощията ѝ като общински съветник във Видин

Лозина Николова обжалва прекратяването на пълномощията ѝ като общински съветник във Видин Административният съд във Видин образува административнo делo по реда на Изборния кодекс по жалба на Лозина Николова, съобщиха от съдебната институция. Тя обжалва решението на Общинската избирателна комисия във Видин, с което са прекратени пълномощията ѝ на общински съветник от листата на коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ и е обявена Албена Йорданова Панова за избрана за общински съветник от листата на същата коалиция.
Според ОИК с назначаването на Лозина Николова като заместник-кмет на община Белоградчик на 13 ноември е възникнала несъвместимост по смисъла на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
В жалбата си Лозина Николова е направила искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение на решението. Това става известно от определение, публикувано на сайта на Административен съд - Видин. Според нея искането е обусловено от незаконосъобразността на акта, невъзможността да упражнява правата си на общински съветник и да представлява избирателите, които са ѝ се доверили, както и че незаконосъобразното ѝ отстраняване ще нанесе непоправима вреда върху нейния авторитет и доверието, което е получила от избирателите.
В закрито разпоредително заседание съдът е отхвърлил искането с мотиви, че именно общественият интерес и закрилата на конституционните и политическите права на гражданите е взет предвид от законодателя при разписването на разпоредбата за предварително изпълнение. В определението се казва още, че именно защитата на тези права на гражданите и превесът на обществения интерес пред частния са обусловили допускането на предварителното изпълнение на решението от законодателя. Единствено причиняването на значителни или трудно поправими вреди на жалбоподателя, които обаче следва да бъдат конкретни и индивидуални за конкретното лице, биха били основание за спиране на изпълнението на решението на ОИК. Според определението на съда в жалбата нито се твърдят такива, нито са представени доказателства за вероятното им причиняване, поради което искането за спиране на изпълнението на оспореното решение следва да се отхвърли като неоснователно.
Делото е насрочено за 6 декември.   
05.12.2023, 14:32 часа
369 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha