ОИЦ-Враца представи дейността си за 2023 г. /снимки/

ОИЦ-Враца представи дейността си за 2023 г. /снимки/ Днес екипът на Областен Информационен Център – Враца представи дейността си за 2023 г. Беше отчетен проектът за „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Враца“ през периода 2022-2023 г.
Управителя Цветана Иванова разказа за дейностите на проекта и презентира постигнатите резултати за последно изпълнения проект. За две години по проекта са изпълнени всички заложени индикатори, изработване на 2 броя информационни бюлетини със синтезирана информация за политиките на ЕС и охезионните фондове, друг изпълнен индикатор е повишения капацитет на повече от 100 бенефициенти, засилено информиране на потенциални кандидати и на бенефициенти по оперативните програми чрез повече от 2 400 бр. Фейсбук публикации, достигнали до повече от 158 000 прочитания, организирани 20 публични информационни срещи в област Враца, Видео конкурс „Бъдещето на Враца през моите очи“, организиране на кампания „Европа в моя регион, Враца – проход към зелено бъдеще“, проведени четири пресконфернции с местни и регионални медии, организиране на национална инициатива на мрежата от 27 ОИЦ в страната, посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г., повече от 96 участия на управителя и на експертите от ОИЦ – Враца в обучения, информационни срещи и дискусии, 27 участия на експертите от ОИЦ – Враца в пресконференции на бенефициенти от областта, свързани с популяризиране на проекти, финансирани чрез оперативните програми, повече от 200 публикации/излъчвания в ефир, популяризиращи дейностите по проекта, подпомагане на процеса по прилагане на интегрирания териториален подход (ИТП) в България; 
Пред екипът на областния център предстоят нови предизвикателства за 6 годишен период, като се въвежда  обслужване на „едно гише“ за осигуряване на информация на заинтересованите лица относно възможностите за финансиране от Европейски фондове при споделено управление (ЕФСУ) по програмите от Споразумението за партньорство. Редовно събиране на информация относно степента на удовлетвореност на бенефициентите от подкрепата, предоставена от управляващите органи и други участници в Системата, като механизъм за проследяване и подобряване на ефективността.ата. Голям роля мрежата от ОИЦ ще изиграе за изпълнението на дейности и подпомагане в процеса по прилагане на интегрирания териториален подход (ИТП) в България, които е пилотен и има за цел да направи инвестициите по ефективни и да зависят от гражданите и потенциалните бенефициенти.
19.12.2023, 15:36 часа
435 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha